Det nystiftede Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg kan gi ny driv til livet innenfor vollene. En viktig suksessfaktor er Fredrikstad kommune.

Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg så dagens lys i mai, etter et vedtak i Fredrikstad kommune. Utvalget skal erstatte det tidligere Gamlebyutvalget, og skal samtidig være en del av kommunens nærdemokratimodell innenfor vollene. Rundt bordet sitter de tre foreningene for vern, handel og gårdeiere sammen med et flertall av beboere.

Lokalsamfunnsutvalget for Gamlebyen har et virkelig potensial til å bli et forum for godt samarbeid. Mange kimer til konflikt kan løses her mens de ennå er små, og ikke minst bør utvalget kunne være et arnested for kreative ideer og tiltak som gjør Gamlebyen enda bedre. Dette krever selvsagt noe av deltagerne: En reell vilje til samarbeid.

Det krever også noe av Fredrikstad kommune: En reell vilje til å lytte til lokalsamfunnet i saker som angår alle.

Selvsagt finnes det særinteresser i Gamlebyen. Både med hensyn til vern, handel og bointeresser kan det oppstå ulike uenigheter om løsning på et samfunn som både er bomiljø og handelssted, og i tillegg byens viktigste kulturminne. Selvsagt skal kommunen være lydhør overfor hver enkelt interesse.

Skal det være et poeng i å opprette et lokalsamfunnsutvalg for Gamlebyen, må imidlertid Fredrikstad kommune først og fremst lytte til utvalget i saker som angår alle. Bare den siste uken har vi flere eksempler på saker som burde diskuteres med et lokalsamfunnsutvalg:

■ Stengning av gater.

■ Diskusjon om shared spaces i gatene.

■ Sentrumsreglement.

■ Felles høringsuttalelse om strategiplanen for Gamlebyen.

Gamlebyen lokalsamfunnsutvalg er helt nytt og krever tilpassing i en eksisterende hverdag. Jeg tror hele Gamlebyen er villig til å dra lasset og samarbeide. Håpet er at Fredrikstad kommune leder an med gode eksempler.