Gå til sidens hovedinnhold

Galoppen-oppfordring til medlemmene av Bystyret: Se bort fra partipolitikken

– Det er ikke nødvendig å bygge ned urørte, grønne områder for å oppnå fortetting, mener Jens Kr. Myrseth, og ber om at to områder på Galoppen på Gressvik beholdes som friområdet når bystyret behandler arealplanen torsdag eller fredag.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er kommet sterke reaksjoner på kommuneplanens arealdel og på at Galoppen friområde på Gressvik reguleres til boligformål. Høyre, KrF og Venstre støtter innbyggerene og vil stille forslag i Bystyret om at området skal beholde sin status som friområde - ref link: Ikke behov for boliger på Galoppen.

Det er stort
engasjement for å beholde friområdet, og det er samlet inn snart 500 underskrifter, samt at Gressvik Lokalsamfunnsutvalg stiller seg fullt og helt bak motstanden. Intitiativtakerne fikk dessverre ikke løftet denne saken som eget Innbyggerinitiativ da saken allerede er under behandling i kommunen.

Kjernen i saken
er at beboerne ønsker at områdene i planen omtalt som B05 og B06 beholder sin status som friområde.
De planfaglige argumentene mot utbygging av dette området er gode og kommunen har selv beregnet at behovet for nye boliger og fortetting kan dekkes ved utbygging av eksisterende transformasjonsområder. Det er med andre ord ikke nødvendig å bygge ned urørte, grønne områder for å oppnå fortetting.

Fredrikstadsamfunnet er i rivende utvikling og det foregår massiv utbygging av flere områder – dette vil fortsette i tiden fremover. Det er derfor desto viktigere at befolkningen har friområder tilgjengelig i nærmiljøet.

Etter samtaler
med medlemmer av Bystyret og gruppeledere i de forskjellig partier opplever beboerne solid støtte for dette forslaget, men på grunn av "forpliktende politisk samarbeid" frykter de at flertallet stemmer for en plan som de egentlig er i mot.

Innbyggerene på Gressvik oppfordrer derfor Bystyrets medlemmer til å se bort fra partipolitikken og stemme for forslaget fra Høyre, KrF og Venstre!

Les også

Protesterer mot Gressvik-prosjekt: – Store deler av Gressvik vil bli påvirket

Kommentarer til denne saken