Gå til sidens hovedinnhold

Gå til historien for å forstå Midtøsten-konflikten

«Jødene skulle ha nasjonal suverenitet over alt land vest for Jordan-elven.»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konflikten mellom Israel og Hamas har igjen ført til krigshandlinger. For å forsøke å finne hva som er sant i denne konflikten må vi gå noe tilbake i tid.

På 1800-tallet var Palestina tynt befolket, og lå for det meste øde og brakk grunnet vanskjøtsel. Dette er beskrevet av blant andre Mark Twain og Wilhelm Friman Koren som besøkte landet i tre uker i mars 1881. På 1880 tallet begynte jøder å emigrere til Palestina på grunn av forfølgelse og pogromer. De slo seg sammen og fikk jorda til å bli fruktbar. Dette ga arbeid til omreisende, som tallmessig ble langt flere enn de jødiske settlerne.

Fra 1516 til 1918 hersket det ottomanske riket over Palestina. I 1918 gikk det ottomanske imperium til grunne. Disse store landområder ble da fordelt. Det førte til opprettelse av Syria, Irak, Libanon og Palestina. England fikk ansvaret for å gjøre Palestina til et hjemland for verdens jøder. I 1921 ga Churchill den østlige del av Palestina (Transjordan) til araberne, noe mandatteksten forbød. Dette området utgjorde 78 prosent av Palestina. Da ble altså ¾ deler av det lovede Palestina tatt fra jødene. Jødene skulle ha nasjonal suverenitet over alt land vest for Jordan-elven. I 1946 ble Tranjordanien omdannet til staten Jordan, som flere betrakter som palestinernes land.

På denne tiden fant man olje i Arabia. Det førte til at England ofret jødene for å kunne bli partner i oljeindustrien. De valgt arabernes side. De tillot en liten immigrasjon av jøder, samtidig som de tillot ikke-jøder nærmest ukontrollert tilgang. Mens jøder flyktet i båter fra forfølgelsene i Europa ble de nektet å komme i land i Palestina av engelskmennene. De opprettet også interneringsleire for jøder som klarte å komme inn i landet. Uten Englands svik mot jødene og deres brudd på Palestina mandatets forpliktelser, kunne situasjonen i Midtøsten ha vært ganske annerledes.

På denne tid vokste det fram en nasjonal arabisk bevegelse som ble ledet av stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. Han bekjempet jødisk innvandring, og ledet flere angrep mot jøder. Den uroen dette skapte la grunnlaget for at arabere slo seg ned i Vest-Palestina, som juridisk tilhører jødene. Man forsto at jøder og arabere ikke kunne bo sammen. FNs delingsplan i 1947 medførte derfor en ytterligere reduksjon for jødene. Stormuftien reiste til Tyskland for å lære av Hitler hvordan man skulle utrydde jødene.

Jødene beskyldes for å ha okkupert palestinsk land. Men man kan ikke okkupere et land man har juridiske rettigheter til. Man innførte «land for fred» politikken. Etter at jødene gav avkall på Gaza har «freden» bestått i noen tusen raketter.

I dag må jødene kjempe for livet for å beholde halvdelen av Vest-Palestina. De var lovet 100 prosent, men har nå 11 prosent å forsvare som sitt land. Arabiske stater har et landareal som er 630 ganger større enn Israel. Sagt annerledes: Israel har 0,16 prosent sammenliknet med arabernes 99.84 prosent.

Hvem er palestinerne? Vi kan få den forståelsen at det er urbefolkningen. Men det er feil. Majoriteten av palestinerne er etter alt å dømme etterkommere av arbeiderne som er omtalt, og av dem som ulovlig kom seg inn i Vest-Palestina i mandatperioden. Det var Yasser Arafat som «oppfant» palestinerne. Han forsto at det var et taktisk grep i kampen mot jødene.

Vi blir indoktrinert i at palestinernes plager skyldes jødene. Kong Hussein av Jordan sa at det var kriminelt slik de ble behandlet av sine ledere. Jødene er ikke i krig med l palestinerne. De er i krig med terrororganisasjonen Hamas.

Den siste krigen oppsto angivelig fordi palestinere ble kastet ut av hus de har bodd i i 50 år. Men etter det jeg har forstått, tilhører disse husene jøder, som aldri har fått den husleien de skulle hatt. Dette er en tvist som skulle behandles av Israels høyesterett.

Det er stor sympati for palestinernes sak i Norge. NTB, NRK, TV2 og nesten alle dagsaviser støtter palestinere, og ikke jødene, til tross for at deres mål er å bekjempe jøder og å drepe dem. Vi har nettopp lest at røster selv i Norge ønsker en ny Hitler som kan fullbyrde Holocaust.

Det israelske forsvar er sterkt, og får mange til å mene at Israel har ekspansive ambisjoner. Siden Israel er omgitt av fiender på alle kanter, og knapt har noen venner, må de faktisk ha et sterkt forsvar. De kan ikke tillate seg å tape en eneste krig, for da vil de bli utslettet. Araberne har tapt flere uten å gå til grunne. Det er vel Golda Meir som sa at hvis Israel legger ned sine våpen er de utryddet i morgen, men hvis araberne legger ned sine våpen, er det fred i morgen. Så for jødene er det rett og slett overlevelse det dreier seg om.

Det finnes ingen politisk løsning på Midøsten konflikten siden den ene parten har som sin klare målsetning å eliminere motparten. Det er det islam krever. Gjør man seg kjent med Koranens utsagn om jøder og kristne, vil man forstå alvoret i situasjonen. Det er en krig mellom sivilisasjoner. Hamas og Hizbollah er proxy for Iran, som er i ferd med å lage atombombe for å utslette Israel og det jødiske folk.

Les også

Israel er på vei mot undergangen

Les også

Tenk om tyskerne hadde angrepet Nidarosdomen på selveste julaften?

Kommentarer til denne saken