Fylkeskommunen forteller i en pressemelding at fylkeskommunen skal oppgradere alle veilysene langs fylkesveiene i løpet av 2022–2023.

– Når fylkeskommunen nå får et helhetlig ansvar for all veibelysning og samtidig legger opp til en oppgradering, vil det gi bedre trafikksikkerhet for alle, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel.

Godt vedtak

– Dette er en veldig godt vedtak, som rydder opp i ansvarsforhold og fordeling av kostnader, og sørger for bedre veibelysning langs fylkesveiene. Vi får også på plass smartere og mer energieffektive belysning langs fylkesveiene, sier Bjørn Tore Ødegården (Ap), leder av komité for samferdsel.

Greta Thuen (H) fra Fredrikstad er også såre fornøyd, for veilys er noe hun er opptatt av.

Gamle armaturer erstattes med nye, mer miljøvennlige armaturer. Varierende standard på det eksisterende veilyset blir byttet ut med nye, moderne pærer.

– Det er mer kostnadseffektive og gir en mer riktig belysning og pålitelig belysning, som også gir minst mulig lysforurensing, sier Olav Skinnes.

Gammelt lys

Mye av veilyset langs fylkesveiene er gammelt og i dårlig stand. Mørke lamper er en trussel mot trafikksikkerheten, både for små og store som går langs veiene våre, som har behov for å se hvor de går og for å bli sett av bilistene.

– Vi ønsker at så mange som mulig går og sykler, og har særlig fokus på trygg skolevei for skolebarna. Da er det viktig at vi legger til rette for at de kan ferdes så trygt som mulig, sier fylkesråden.

Oppgraderingen vil i all hovedsak omfatte å skifte til LED-armatur, installasjon av intelligent belysning og oppgradering av sikringsskap – herunder etablering av strømmålere. Fylkesrådets forslag vil ha en miljømessig gevinst, ettersom gamle armaturer med mye miljøgift erstattes med nye, mer miljøvennlige armaturer. Varierende standard på det eksisterende veilyset blir byttet ut med nye, moderne pærer, som er mer kostnadseffektive og gir en mer riktig belysning, og er dermed også en mer bærekraftig løsning.

– Moderne veilys vil gi lavere strømkostnader og et mer pålitelig veilyssystem. Det er derfor viktig at vi kan overta driften fra kommunene 1. januar 2023 og komme raskt i gang med denne oppgraderingen, sier Skinnes.

Kommune Driftet av kommunen Driftet av Viken
Aremark 99 74
Fredrikstad 513 2.121
Halden 301 905
Hvaler 63 801
Indre Østfold 790 25
Marker 63 190
Moss 149 1.088
Rakkestad 101 273
Råde 12 384
Sarpsborg 102 1.554
Skiptvet 113 126
Våler 38 178
SUM 2.344 7.719