Fylkesrådet i Viken sterkt bekymret for bygninger på Grønli – varsler innsigelse

Fylkesrådet i Viken peker på de store kulturverdiene på Grønli og Trosvik, og varsler at det kan komme en protest hvis bygninger ikke blir tatt hånd om på en god måte i vei- og jernbaneutbyggingen.