Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesråden for utdanning: Alle skal ha et mobbefritt skolemiljø   

Svar til Tore Opdal Hansen (H): – Han kan være trygg på at vi i fylkesrådet gjør de tiltakene vi kan for å komme mobbingen til livs.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er ikke fornøyde før alle elever har et trygt, godt og mobbefritt læringsmiljø. I tilstandsrapporten for videregående opplæring har andelen som opplever mobbing totalt sett gått ned fra forrige skoleår. Likevel viser rapporten at noen skoler i deler av elevgruppen har utfordringer med mobbing.

I et debattinnlegg 3. mai etterlyser Tore Opdal Hansen (H) økt innsats mot mobbing i videregående opplæring. Han kan være trygg på at vi i fylkesrådet gjør de tiltakene vi kan for å komme mobbingen til livs.

Mobbetallene er mellom høsten 2019 og høsten 2020 gått ned fra 4,4 prosent til 3,1 prosent. På tross av en nedgang på over 25 prosent på et år, kan vi ikke si oss fornøyd før alle elever har et trygt, godt og mobbefritt læringsmiljø.

Enkelte skoler og klasser har i 2020 utfordringer med mobbing, og i enkelte områder har problemene vedvart i flere år. Ellers ser vi at problemet vandrer mellom skoler og mellom klasser ved skoler. Særlig på steder med få skoler virker læringsmiljøet på de ulike trinnene sterkt inn.

Av mobbetall på kommunenivå ser vi at visse kull er belastet allerede på barne- og ungdomstrinnet. Derfor er det viktig at mobbing tas tak i så tidlig som mulig. Vi må også kartlegge og undersøke mer hvorfor mobbing oppstår og vedvarer i enkelte områder. Det er også viktig at skoler som opplever dette blir sett og får nødvendig oppfølging fra fylkeskommunen.

I denne sammenheng er styrkingen av ombudenes rolle (tidligere elev-, lærling- og mobbeombud), et av tiltakene vi håper kan forebygge mobbing fra tidlig i utdanningsløpet.

Ombudet har nå fått mandat til å sikre alle barn og unges rett til opplæring i et trygt og godt miljø i Viken.

Flere av skolene har søkt bistand hos ombudene i Viken, som har gjennomført oppklarende og forebyggende opplegg. Viken fylkeskommune har også laget gode opplegg for aktivitetsplaner og annen læringsmiljøoppfølging som skolene kan benytte seg av i arbeidet mot mobbing.

Elevundersøkelsen viser også at mange elever opplever seg mobbet av voksne. Det må jobbes med hvordan vi skal forebygge dette, da det alltid ville være et ubalansert maktforhold mellom voksne ansatte og elever.

Derfor vil fylkesrådet ha forebygging av mobbing fra voksne som et ekstra satsingsområde, i tillegg til å få ned mobbetallene totalt sett. Viken fylkeskommune har også vedtatt strategi for helsefremmende skole som skal følges opp med en egen tiltaksplan på hver enkelt skole.

Dette arbeidet skal gjøres i høst. Det er naturlig at tiltak for å få til et godt skolemiljø med fravær av mobbing blir en sentral del av denne tiltaksplanen og at planen følges opp daglig ute i den enkelte skole.

Kommentarer til denne saken