Fylkesmannen skjerper kravene til deponiet – men sier ja til utslipp i bekk

Fylkesmannen gir klarsignal til at eierne av deponiet i Borge kan pumpe renset vann ut i Moumbekken og få lukket våtdeponiet. Men de må vente på endelig klarsignal fra kommunen før de kan starte pumpingen.