Fylkesmannen konkluderer med at renseanlegget har stor miljørisiko og at oppgradering av avløpsrør går alt for sakte

Artikkelen er over 1 år gammel

Renseanlegget har ikke oppfylt rensekravet for fosfor de siste ti årene. Store deler av ledningsnettet er svært dårlig, og utskiftningen går for sakte. Fylkesmannen har hatt tilsyn og fant sju avvik. Kommunen skal rette feilene.