Fylkeskommunen sa igjen nei til utbyggingsplanene på Gretnes og Sundløkka

Den planlagte gigantutbyggingen på Gretnes-Sundløkka i Borge står fortsatt på stedet hvil. Fylkesrådet i Viken fylkeskommune har enstemmig sagt blankt nei til å trekke protestene sine.