Fylkeskommunen om Cewex-planene: Vil gjøre sentrum mer attraktivt

Flere beboere i sentrum, gode sykkelparkeringsplasser og sykkeldelingsløsninger, er noe av det som begeistrer Viken fylkeskommune når det gjelder planene for Cewex-kvartalet.