Fylkeskommunen kritisk til 70 boliger én kilometer unna sentrum

Viken fylkeskommune stiller seg tvilende til hvordan planene om 70 boliger langs Fagerliveien kan bidra til at Fredrikstad når målet om at 60 prosent av utbyggingen skal skje i sentrum.