Barn skal ikke være på- eller tilhøre en institusjon. Uansett om det er for en natt, en helg, en uke eller gjennom sommeren.

Det spiller også liten roller hva man kaller det. Det er hvordan man organiserer det som har betydning.

For hva kommer ut i andre enden?

«Furutunbarna, barna på Furutun» – allerede der burde det ringe noen bjeller for oss alle. For hvilket samfunn får vi dersom vi samler alle «sånne som» på en og samme plass? Jeg vet ikke om det finnes en rapport fra skole eller avlastning, men i vår kom Redd Barna med en rapport som viser klart og tydelig hva barna selv mener – vi vil inkluderes, vi vil være som andre og vi vil ikke ha særløsninger utenfor felleskapet. Men samfunnet setter begrensninger, samfunnet sier at sånne som deg skal tas ut av klassen, sendes på spesialskole, på egne tilrettelagte fritidsaktiviteter og nå også på store samlokaliserte avlastningshjem.

Når kommunen velger å samlokalisere alle sine avlastningstilbud betyr det at dette skille mellom et oss og et dem blir enda større. Det betyr at barna igjen føler seg ikke inkludert, skamfulle og feilproduserte, slik de så tydelig sier ifra om gjennom rapporten til Redd Barna. Jeg har registrert at det snakkes om den fineste utsikt, gapahuk og store grønne områder. Jeg har også registrert at det fremsnakkes at alle ressursene samles på en plass og at dette er et realt løft for barna det gjelder. Men hvis vi stikker fingeren i jorden, er Furutun virkelig et løft i riktig retning for disse barna? Er dette hva barna ønsker seg?

Barn med en funksjonsnedsettelse trenger tilrettelegging, men det er vårt valg og vårt ansvar hvordan vi organiserer dette. Jeg kan ikke forstå at vi ikke har lært av historien, og jeg kan ikke forstå at vi ikke lytter til barna selv. Dette handler verken om ansatte, foreldre eller kommunen, dette handler om barna. La oss høre på barna og for en gangs skyld ta ansvar for hva de forteller oss. Dette handler om hvilket samfunn vi vil ha. Skal vi ha et de og et oss? Eller skal vi nå endelig for alvor starte inkludering og en gang for alle sette punktum og si farvel til store samlokaliserte institusjonspregede tilbud.