(Nordstrands Blad)

ØSTFOLDBANEN: Bane Nor meldte om feilen 09.55 tirsdag morgen. Den ble rettet etter kort tid, og Bane Nor meldte om dette 10.34 tirsdag.

Du må beregne noen forsinkelser utover dagen.

Feilen var i fjernstyringsanlegget på Oslo S. Det var full stans mellom Oslo S og Lysaker og Oslo S og Ski, i tillegg til Østre linje mellom Ski og Rakkestad.

– Gjelder feilen også vestre linje, syd for Ski?

– Det vet jeg ikke, men det blir garantert påvirkning på togene i retning Moss også. Vi jobber allerede med feilretting, men avhengig av hva feilen er, blir det vanskelig å gi noe tidsestimat, sa pressevakt Gunnar Børseth i Bane Nor til Østlandets Blad.

– Rådet vårt er å følge med i mediene og på våre hjemmesider og app. Vent litt, hvis du kan det. Det kommer til å bli svært store forsinkelser, sa NSBs pressevakt Åge-Christoffer Lundeby til Østlandets Blad 10.00 tirsdag morgen.

I tillegg til Østfoldbanen var det stengt på Hovedbanen, Romeriksporten, Askerbanen og Drammensbanen.

– Vi prøver å skaffe all den alternative transporten vi kan. Togledere prøver å få oversikt over togene på de stengte strekningene, og prøver å få dem til plattformene. Vi jobber med å skaffe busser og taxier, men dette er så omfattende at det er vanskelig å skaffe nok alternativ transport, og ikke fort nok, sier Lundeby.