Fellesforbundet har de siste månedene fulgt saksbehandlingen og diskusjonen rundt beliggenheten og plassering av det nye bygget til Sleipner AS. Her har vi sett hvor mye planene til Sleipner har blitt motarbeidet av naboer, av vernemyndigheter, andre overordnende myndigheter.

Vi har lettere sjokkert kunnet konstatere at vern av bygningskopier og vern av nabolaget til dette nye bygget skulle kunne stoppe disse planene. Kanskje føre til at enda flere arbeidsplasser står i fare for å forsvinne ifra Fredrikstad.

Skal Fredrikstad fortsette å utvikle seg og være et spennende område for fremtiden, må vi beholde de arbeidsplasser vi har, og gjøre oss mer attraktive for nye bedrifter. Fredrikstad trenger flere arbeidsplasser, vi trenger flere industriarbeidsplasser, Fredrikstad trenger en bedrift som Sleipner. Som tørr satse på produksjon i Norge. Som tørr å tenke lokalt og tørr satse på videreutvikling. Vi vil å årene som kommer trenge mange flere slike bedrifter som Sleipner.

Fredrikstad må gå foran mot den negative utviklingen som har vært i vårt distrikt. Mellom 2005 og 2013 ble antall industriarbeidsplasser i Østfold redusert fra 18.000 til 15.000 ifølge rapporten Norsk Industri 2014, og denne utviklingen har ikke gått saktere siden den gang.

I februar ble det lagt frem en evaluering for formannskapet i Fredrikstad som blant annet så på om bedrifter opplever Fredrikstad som et attraktivt sted for å etablere industri og næring. En av hovedproblemene i Fredrikstad har vært plassmangel. Industrien har ikke mulighet til å utvide og det har vært lite tilgjengelig areal til å etablere ny industri. Sleipner er en av bedriftene som virkelig har kjent på dette.

Det er ikke for mange industribedrifter igjen i Fredrikstad, så hvorfor skal vi jage Sleipner vekk herfra på grunn av en gammel låve som er en kopi av noe som har brent ned?

Naboene klager igjen på at Sleipner får rive skuret fra 50-tallet, noe som kan ødelegge for hundretalls arbeidsplasser pluss alle underleverandører til Sleipner. Etter fem år med behandling og et endelig ja fra planutvalget 9. mars – så får det være nok. Nå er det på tide at man får lov til å bygge, at spaden settes i jorda for dette bygget!

Vi i Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening mener at arbeidsplassene er viktigere enn et gammelt bygg. Vi må ta vare på de industriarbeidsplassene vi har, og hjelpe de til å utvikle produksjonen videre. Sleipner er en hjørnestensbedrift med over 100 års historie i Fredrikstad. Vi mener at å legge til rette for arbeidsplasser og samfunnsutvikling går foran sure og grinete naboer, vern av bygningskopier. Det skal være svært gode grunner til at noe kan hindre utvikling av arbeidsplasser, og slike grunner ser vi overhodet ikke i denne saken!

Sleipner trenger sårt en utbygging og de vil være i Fredrikstad. De er en verdensledende teknologibedrift som leverer thrustere, stabilisatorer og styringssystemer til flesteparten av verdens ledende båtbyggere. Og etterspørselen er stor så de må utvide produksjonen. Så hvorfor skal en låve stå i veien for bedriftsutvikling her i byen?

Nå har vi en mulighet til å hjelpe en stor lokal bedrift i å utvikle seg videre. Det er uhørt at en bedrift som ønsker å utvikle seg videre og som signaliserer at de trenger flere ansatte blir behandlet på denne måten. Videreutviklingen av Sleipner er en kjempemulighet som Fredrikstad-samfunnet ikke kan kaste bort.

Men da hjelper det lite at naboer og kanskje statsforvalter mener at en låve er viktigere enn arbeidsplasser. Nå får det være nok. Sleipner har som kjent fått godkjenning av planutvalget om å bygge.

Vi støtter ledelsen i Sleipner AS, vi støtter behandlingen av saken i Fredrikstad kommune, nå må denne parodien ta slutt. Bygg det nye bygget til Sleipner nå!

Denne uken, laget salgssjefen ved Sleipner en Facebook gruppe «Vi som ønsker at Sleipner skal bli i Fredrikstad» i ren frustrasjon over hvor lang tid saken har tatt. Selv om dette nok er ment som en reaksjon i ren frustrasjon, så støtter vi i Fellesforbundet hans synspunkt. Full støtte til Sleipner! Stikk spaden i jorda og begynn og bygg nå!