Rødt støtter kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time. I kommunesektoren er dette gjeldende avtale og har vært det i flere år. Men i sykehusene blir ansatte med mindre enn 20 prosent stilling holdt utenfor pensjonsordningen. Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte i Norge, for det meste helgevikarer, tilkallingsvakter og ansatte i korte vikariater. De taper både oppsparing til alderspensjon og sikkerhet som forsikring ved uførhet eller død.

En ansatt i 19 prosent stilling og 85.500 kroner i årslønn (19 prosent av 450.000) vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning. Enda større utslag gjør det hvis en ansatt under 20 prosent stilling blir ufør. Ved uførhet kan en ansatt tape 70.000 kroner i året, fra du blir ufør til pensjonsalder.

Dette er grådig urettferdig. Alle ansatte, også de som jobber deltid, skal ha noe å leve av når de blir pensjonister. Opptjening til pensjon og trygdeytelser skal sikre økonomisk trygghet også for de i mindre stillinger. Her må Spekter snu. Dette er en utgift sykehusene må ta seg råd til, særlig når gjennomsnittslønn til ledergruppen i Norges største helseregion, helse Sør-Øst, i 2018 var på over 1,3 millioner kroner. Det er på høy tid at arbeidsgiversiden ser den jobben de på gulvet utfører og ikke bare belønner de på toppen.

Rødt gir sin fulle støtte til de streikende i sykehusene.