Gå til sidens hovedinnhold

Full støtte fra Frp til Øienkilen båtforening

«Fremskrittspartiet setter sin lit til at Statsforvalteren leser saken med fornuftens briller også denne gangen, men jeg er redd for at det ikke er siste gang vi ser lignende saksbehandling både administrativt og politisk.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under overskriften «Hva planutvalget oppnår ved å si nei til å oppgradere småbåthavna i Øyenkilen: Allmenhetens interesser og sikkerheten blir svekket», gir Tord Coucheron en nyansert og helt korrekt fremstilling av prosessen rundt Øienkilen småbåthavn.

Kommunen har nå avslått søknaden om dispensasjon for bølgebryter og en mindre utvidelse av havna i Øienkilen for andre gang, og sender saken til Statsforvalteren for annengangs behandling.

I første runde fikk båtforening medhold av Statsforvalteren – riktignok fordi kommunen hadde benyttet feil rettsanvendelse – men i denne, som i mange andre saker vi behandler i planutvalget, så kan det virke som om kommunen og posisjonen ikke evner å snu i saker til tross for at dokumentasjonen tilsier at de burde gjøre det.

Argumentasjonen kommunen bruker ifht. miljøaspektet og konsekvenser for allmennheten stemmer ikke, og man forsøker å fremstille det som om at bestemmelsen som sier at fordelene skal være klart større enn ulempene ikke er oppfylt. Vel, for oss i Fremskrittspartiet er sikkerhetsaspektet det viktigste, og man ville fått styrket sikkerheten på mange måter ved å gi dispensasjon i denne saken.

Man ville også fått et langt bedre tilbud for allmenheten og de som velger å legge badeturen til Øienkilen, samt toalett- og dusjanlegg til glede for både badegjester, gjestebåter, etc.

Det er fristende å sitere Henrik Ibsen og det han sa om at den absolutt sunne fornuft avgikk ved døden osv., men det skal jeg selvfølgelig ikke gjøre.

Fremskrittspartiet setter sin lit til at Statsforvalteren leser saken med fornuftens briller også denne gangen, men jeg er redd for at det ikke er siste gang vi ser lignende saksbehandling både administrativt og politisk.

Kommentarer til denne saken