Det er påvist fugleinfluensa på villfugl flere steder langs norskekysten i år. Foreløpig er det ikke påvist noen tilfeller i Fredrikstad. Det skriver Fredrikstad kommune på sin hjemmeside.

Det gjøres stadig nye observasjoner av død fugl som kan være smittet. Naturforvalter i Fredrikstad kommune, Jørgen Torp, anbefaler publikum å være påpasselige.

– Hvis man oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefugler eller rovfugl, anbefaler vi å være varsomme, sier Torp.

Meld fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 hvis du oppdager svekkede eller døde viltlevende fugl. Da kan de ta ut prøver fra fuglene.

– Fugleinfluensa smitter ved avføring og sekret. Sannsynlighet for smitte av denne typen fugleinfluensa til mennesker er lav, men på grunn av mutasjoner ved stor grad av smitte kan dette endres. Smitte kan likevel skje mellom fugl og menneske ved nærkontakt, forteller Torp.

Fugleinfluensa

En dyresykdom som skyldes et mutert virus hos dyr, og som i mange tilfeller fører til døden.

Fugleinfluensaen har først og fremst rammet høns og ender.

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av smitte til menneske. FHI vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvordan smittes fugler av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr, og utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.