Gå til sidens hovedinnhold

Frykter «læringssjokk» – kunnskapshullene skapt av korona må tettes

«Vi vet at 10.000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er en fare for at pandemien har gjort dette verre.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av de største utfordringene etter koronapandemien vil være kunnskapshull hos skolelevene.

Under landsmøte til Høyre forrige helg, vedtok vi tiltak for å tette kunnskapshullene hos elever som har falt bakpå grunnet strenge smittevernregler i skolen. Det bekymrer Høyre at det er mange elver som kan få et «læringssjokk» når samfunnet åpnes opp igjen. Det er skremmende at mange opplyser at de ligger bakpå, ikke føler mestring og opplever skolen som tyngre enn før pandemien.

Det betyr at vi må sette inn innsatsen så tidlig som mulig, og i regjering har Høyre allerede nedlagt et stort arbeid for tidlig innsats, og nå skal vi gjøre enda mer. Høyre er, og skal være, garantisten for at kunnskapshullene tettes, at det sikres tidlig innsats og for å få skolebarna trygt gjennom skolen i årene som kommer etter pandemien.

Mange elever har ikke hatt den viktige sosiale arenaen som skolen er. De har ikke møtt vennene og lærerne sine. Dette fører til at de har gått glipp av viktig undervisning og sosialisering i klasserommet. Høyre er veldig takknemlige for den innsatsen lærerne har nedlagt både på hjemmekontor, men også på grønne, gule og rød skoler. Det var få lærere som hadde erfaring med fjernundervisning før pandemien, og måten de snudde seg rundt for å sikre et opplæringstilbud til alle er imponerende.

Vi vet at 10.000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Det er en fare for at pandemien har gjort dette verre. Samtidig som ikke alle skoleungdom lærer seg og lese og skrive, så sier nesten halvparten av jentene og mer enn en av tre gutter at de er bekymret for karakterene sine.

Regjeringen har bevilget til sammen 1,2 milliarder kroner til blant annet digital hjemmeundervisning, ordninger slik at sårbare elver skal få ta igjen tapt progresjon og kommunale sommerskoler.

Høyres løsning på problemet er mer tidlig innsats og flere kvalifiserte lærere. I Norge har vi ikke hatt større lærertetthet på 12 år, 47.000 lærere har fått tilbud om etter- og videreutdanning. I 2021 er det rundt 4.500 flere kvalifiserte lærere enn det var i 2013 – det viser at våre kompetansekrav fungerer.

De neste årene skal vi fortsette vårt arbeid med å lage verdens beste skole. Det skal vi gjøre samtidig som vi arbeider med å tette kunnskapshullene som ligger igjen etter pandemien og sørge for at minst ni av ti gjennomfører videregående opplæring innen 2030!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.