Presisering av én-meters-regelen forsterker behovet for kompensasjon til serveringssteder. Mange reiselivsbedrifter i Fredrikstad går en svært usikker tid i møte.

Som eier av en restaurant har fokuset på smittevern vært altoppslukende det siste halve året. Vi jobber hardt hver dag for å trygge både gjester, ansatte og oss selv. Sikkerhet er i fokus, og det har fungert godt. Det oppleves derfor både frustrerende og urettferdig at myndighetene nå strammer inn. Det er vanskelig å se hvorfor og en slik innstramming vil gjøre en allerede tøff situasjon svært mye tøffere. Bransjen stiller seg uforstående til siste presisering av avstandskravet, da avstandskravet allerede håndteres på en god måte. Å måtte ommøblere alle serveringssteder synes uforståelig, da tiltaket kun resulterer i redusert kapasitet for en svært presset bransje.

Restauranter, hoteller og utelivsbransjen har gjennom hele Covid-19-perioden stadig tilpasset seg nye regler og retningslinjer og de har praktisert dem svært godt. Vi har gjort mye i bransjen for å hindre økt smitte. NHO Reiseliv har blant annet utviklet gode veiledere for smittevern både for serveringssteder, overnattingssteder og opplevelser - nå siste også for julebord.

Konsekvensen av de statlige presiseringene som kom i slutten av forrige uke, er at stoler må settes lengre fra hverandre og det må dekkes opp med større avstand enn vanlig, det betyr at hoteller, restauranter og serveringssteder må redusere antall gjester for å ivareta kravet til avstand.

Å redusere alkoholkonsumet kan også bidra til bedre smittevern.

Så lenge myndighetene fortsetter å pålegge bransjen strenge restriksjoner, må bedriftene få kompensasjon. Kompensasjonsgraden bør være på minst 70 prosent, slik den var i sommer, og kravet til omsetningsfall bør ikke være høyere enn 35 prosent. Kompenseres ikke næringen på en riktig måte, risikerer vi et konkursras og bortfall av mange arbeidsplasser i 2021.

Det er flere og flere i bransjen som nå er frustrerte. De har jobbet hardt for å følge smittevernreglene, og har fått gode tilbakemeldinger om at de gjør en god jobb med å følge reglene. Bransjen har forberedt seg på julebordsesongen i god tro om at det de har gjort hittil har fungert godt og er tilstrekkelig.

Vi ser at mange bedrifter vurderer å avlyse sine julebord. NHOs ferske medlemsundersøkelse viser at mens sju av ti Fredrikstad-bedrifter hadde julebord i fjor, planlegger bare fire av ti Fredrikstad-bedrifter det samme i år. Vår oppfordring til de ulike julebordskomiteene der ute er å opprette dialog med serveringsstedet i forveien slik at dere sammen kan finne ut hvordan dere best mulig tilrettelegger for et trygt arrangement. Vurder størrelsen på julebordet. Kanskje kan avdelingsvise julebord være et bedre alternativ i år enn hele bedriften samlet. Å redusere alkoholkonsumet kan også bidra til bedre smittevern.

Turistene fra resten av verden uteble i 2020. En fersk analyse viser at norske reiselivsbedrifter har tapt 41 milliarder kroner fra januar til og med august 2020, som følge av koronakrisen. Hoteller og serveringssteder melder om lave bookingtall for høsten og vinteren. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.

Vi ber kommuner og andre myndigheter om å bruke sunn fornuft i sin håndtering av smittevernreglene for å hindre en hel bransje i å gå konkurs.