I Fredriksstad Blad den 6. mai, farer Paul Henriksen med usannheter om Fremskrittspartiets innvandringspolitiske utvalg som ikke bør få stå uimotsagt.

Henriksen hevder at utvalgets forslag om å åpne opp for egne mottak der flyktninger skal skoleres i norske verdier og boevne, kun er et «spill for galleriet besatt av folk med liten innsikt i det kompetanse-apparatet som allerede er på plass i norske kommuner». Men i sin iver etter å stemple vår politikk som valgkampdemagogi, kommer det tydelig frem at Henriksen ikke har lest hva vi faktisk foreslår.

I vår nylig fremlagte integreringsrapport, presiseres det at botrening skal gjelde for kvoteflyktninger, ikke asylsøkere. Kvoteflyktninger kommer ofte fra kulturer og boforhold som er milevis unna vår egen. De fasilitetene som vi har, er totalt ukjent for de fleste kvoteflyktninger. Derfor har vi sett eksempler på at flyktninger har forsøkt å dyrke grønnsaker på stuegulvet og fyre opp bål i kjelleren.

Det er flott at Henriksen tidligere har arbeidet i asylmottak, men hans erfaring derifra er i denne sammenhengen helt irrelevant. Asylsøkere får slik botrening i asylmottak, det gjør ikke kvoteflyktninger. Kvoteflyktninger er som regel også i en langt mer sårbar situasjon enn asylsøkere. Frp er alltid åpne for konstruktive tilbakemeldinger, men da forventes det at kritikerne faktisk setter seg inn i hva vi foreslår, og ikke farer med usannheter.

Videre hevder Henriksen at norsk integreringspolitikk fungerer bra. Men integreringen fungerer ikke bra, og spesielt ikke for kvoteflyktninger. Norge har vært et av de landene i Europa som har tatt imot flest kvoteflyktninger i forhold til innbyggertallet, og dette påvirker selvsagt vår integreringsevne. Blant kvoteflyktninger som kom til Norge i perioden 2008-2016, hadde bare 13 prosent jobb i fulltidsstilling i 2016. Dette viser at vi har store utfordringer knyttet til integrering av nettopp kvoteflyktninger, og er bakgrunnen for at vi nå ønsker en full stans av nyankomster til vi har fått kontroll på integreringen.

Frp vil fortsette arbeidet for en streng innvandrings- og integreringspolitikk. I mellomtiden anbefaler vi kritikere som Paul Henriksen å faktisk sette seg inn i hva vi foreslår.