I bystyrets møte 2. mai viste Frp med handling at de ikke er for folk flest. De brukte bystyret til å stemme i mot to viktige forslag for et seriøst og rettferdig arbeidsliv. Det første de gjorde var å støtte en høring fra regjeringen, som ønsker å oppheve av lov av 6. juni 2008 om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingsloven).

Denne loven pålegger nemlig bedrifter å varsle offentlige myndigheter når de legger ned virksomheten, og nedleggelsen berører en rekke arbeidsplasser. På grunnlag av meldingen skal fylkeskommunen sammen med eiere, ledelse, de ansatte, kommunen, Innovasjon Norge, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og eventuelt andre innkalle til et drøftingsmøte for å vurdere tiltak for videre drift eller andre alternativer til nedleggelse av bedriften. I drøftelsene skal kompensasjonstiltak og omstillingsmuligheter for de ansatte være et tema.

Lokalt har denne loven betydd mye for mange av dem som jobber ved Jøtul. Hadde ikke denne loven vært gyldig, ville noen av prosessene som skjer ved Jøtul ikke vært igangsatt. Når Jøtul i fjor bestemt at bedriften legger ned store deler av driften og flagger den ut til Polen, måtte bedriften bruke loven og varsle offentlige myndigheter om dette. Takket være det, har et femtitall arbeidere ved Jøtul fått mulighet til å ta fagbrev, slik at de står sterkere rustet til å finne ny jobb, den dagen de står igjen uten arbeid ved Jøtul.

Når partene setter seg ned og prater sammen, slik loven krever, finner man ofte mange gode løsninger, som kan gjøre overgangen for den enkelte arbeidstaker enklere i en sårbar situasjon. Noen ganger finner en også løsninger som gjør at bedriften kan opprettholde videre drift. Men dette er ikke en ordning Frp i Fredrikstad ønsker at bedriftene skal måtte ta hensyn til. For Frp er det viktigere at bedriftene kan gjøre hva de selv vil, uten å måtte ta hensyn til egne ansatte, eller ta en dialog med offentlige myndigheter og andre som kan hjelpe til med å redde arbeidsplasser og gjøre gode omstillingsplaner for den enkelte. Dette er partiet for «folk flest».

Den andre Frp gjorde i bystyret torsdag, var å stemme imot et forslag som kunne gjøre at useriøse aktører i restaurantbransjen i Fredrikstad, ville få en lenger vei frem til å få skjenkebevilling. Kravet som ble fremmet, var at restaurantbransjen må dokumentere at de betaler den lovpålagte minstelønnen som er innført for bransjen, før de får lov til å skjenke. Videre så vil det være slik at fremtidige avsløringer om underbetaling av de ansatte vil medføre prikkbelastning, og i ytterste konsekvens, medføre inndragelse av skjenkeløyvet.

At Frp i Fredrikstad, med Bjørnar Laabak i spissen, stemmer i mot et slik forslag, når flere aktører i bransjen selv har ønsket dette forslaget velkommen, sier mye om holdningene til Frp om et seriøst arbeidsliv. Dette er et forslag som kan gjøre at useriøse aktører i bransjen får dårligere rammevilkår, og som gjør at vi som forbrukere kan være tryggere på at de som jobber med å gi oss god mat og drikke når vi er ute og hygger oss, også har en lønn som er innenfor lovens bestemmelser.

Disse to sakene viser at Frp ikke er for «folk flest», men et parti for de som har mye i fra før, Frp er for et arbeidsliv uten pålegg for arbeidsgiverne, for de skal få lov til å drive som de selv ønsker, uten innblanding fra myndigheter. Og arbeiderne er dessverre kun et nødvendig «onde» og blir de store taperne når slike holdninger får blomstre.

Heldigvis var Frp i Fredrikstad i et klart mindretall i bystyret denne dagen. Her fikk Bjørnar Laabak kun med seg sine egne i kampen mot disse to vedtakene. Men jeg håper at velgerne legger godt merke til hvordan Frp stemmer i bystyret.

Så jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke de andre partiene for at dere ser viktigheten i disse sakene. Takk til Høyre, Venstre, KrF, MDG, Bymiljølista, SV, Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet for at dere iallfall i disse sakene stod på arbeidernes side, sto opp for det seriøse arbeidslivet.