Fremskrittspartiet har som utgangspunkt at man skal sikre trygge arbeidsplasser hvor arbeidstaker har en forutsigbar hverdag og en jobb å gå til. Fast ansettelse er grunnpilaren i norsk arbeidsliv, men likevel må arbeidsmiljøloven reflektere at arbeidsgivere og arbeidstakere ønsker større fleksibilitet i hverdagen. Derfor var det også viktig at regjeringen fikk strammet inn arbeidsmiljøloven ved å slå fast at fast ansettelse er hovedregelen.

Vi vet at det er mange som ønsker å jobbe fulltid, selv om man kanskje har helseutfordringer eller andre utfordringer som setter begrensninger. I tillegg er det mange som står ufrivillig utenfor arbeidslivet, og som ønsker en fot innenfor. Fast ansettelse er alltid hovedregelen, og midlertidige ansettelser fører som oftest til fast jobb. Dette er for mange et springbrett inn i arbeidslivet. Økt fleksibilitet i arbeidslivet er ikke til hinder for gode og trygge arbeidsplasser, tvert om.

Med Frp i regjering har andelen midlertidige ansettelser gått ned sammenlignet med den rødgrønne regjeringen. Gir man bedrifter mer handlingsrom, så klarer bedriftene å tilpasse seg selv, uten innblanding fra reguleringskåte politikere. Mye tyder på at fleksibilitet i arbeidslivet bidrar til bedre ressursutnyttelse, lavere sykefravær og færre deltidsstillinger.

Politikerne skal uansett ikke være bremseklosser for nytenkning i arbeidslivet. Vi må bidra til at flere kommer seg i jobb og sørge for at det lønner seg å jobbe. Midlertidige ansettelser gir de som står utenfor arbeidslivet en sjanse til å få en fot innenfor.

Derfor vil Frp alltid kjempe for at folk som ønsker en sjanse i arbeidslivet skal få det.