Her ser vi et typisk eksempel på hvorfor vanlige folk ikke orker å engasjere seg, og politikerforakten typisk øker. Og en god grunn til at færre er villige til å påta seg jobben som folkevalgt.

Når det skal krangles, vris og vrenges på de samme tallene, gi dem nye verdier og snakke ned politikere. Ja, direkte personangrep der de kaller motstanderen idiot og ubrukelig mellom linjene, og det blandes inn en hel del ytringer om andre saker som bare gjør det hele mer forvirrende.

Her er det samme kuttet i budsjettforslaget fra Frp, altså hvor mye mindre de vil bruke i forhold til rådmannens forslag, presentert fra 7 til 28 millioner alt etter hva man ønsker at leser skal tro. Men ingen av tallene er feil, basert på hvordan de forklares, eller villet mistolkes.

Pengene som debatteres har jo samme verdien, uansett fra hvem og hvordan de legges frem for oss. Så hva vi får igjen og hva vi skal betale er det som er avgjørende.

Forklar meg det gjerne, uten å rakke ned  verken på meg eller andre som ikke besitter deres kunnskapsnivå.

Når de bevisst bruker dette spillet, istedenfor å presentere det rent og ryddig, ja da orker ikke folk engasjere seg. Det blir rett og slett en for krevende jobb å analysere seg frem til hvem man syns har mest rett. Da blir valget basert på hvem man syns vinner i sandkassa. Ikke hva som faktisk ligger bak tallene.

Les også

Det er skremmende at vi har en politiker på Hvaler som går inn for å utslette egen kommune

Les også

Har Hvaler Ap fått panikk?

Budsjettet 2023 er vedtatt i kommunestyret, så debatten er egentlig ikke relevant for oss nå. Så det som egentlig debatteres er verdigrunnlaget til de forskjellige, og hvilken retning skal Hvaler kommune ha etter valget til høsten, og det vises blant annet nå, med budsjettforslagene fra begge sider.

Det jeg vil tro vanlige folk er interessert i når det gjelder budsjett, er hva konsekvensen blir av de respektive forslagene, for meg og dem rundt meg? Og hvordan påvirker det hverdagen til de forskjellige innbyggerne og næringslivet? Alle ønsker mindre skatt og avgifter, men til hvilken pris? Kan ting effektiviseres uten å kutte, eller skal tjenester og tilbud kuttes?

Jeg vil tro at rådmannens forslag er en god rette snor, de har dette som jobb, og ser ting vi ikke ser. De som jobber med dette, og politikerne, er også innbyggere som må betale på lik linje med alle oss andre, så alle har nok et ønske om å få til mest mulig for våre penger.

Hvis vi har det som et grunnlag, da gjenstår spørsmålet, hvilke tjenester og hvilket omfang av tjenester skal kommunen prioritere basert på midlene de har til rådighet.

Det er også langsiktige planer og investeringer som vil påvirke økonomien, og masse andre saker og ting å ta hensyn til. Så hvis folk flest, i en travel hverdag, skal klare å involvere seg og være engasjert, så bør vi ut av sandkassa.

Så til forslaget fra Frp om å redusere med 14,4millioner kroner:

Sitat:

Så hvordan skal man klare å gjennomføre nedskjæringene:

– Naturlig avgang av ansatte – Det har vært en økning på et stort antall stillinger de siste år. Grunnbemanningen har økt og årsverkene har økt. Befolkningen det siste år har økt med 47 personer og er nå 4741 innbyggere hvor vi har 510 ansatte/382 årsverk i Hvaler kommune. Det står ikke i et rimelig forhold økningen som har funnet sted i forhold til innbyggerantallet gjennom de siste år. Det er en meget høy prosent i forhold til gjennomsnittet i Norge. Det er gode grunner til å redusere utgiftene. 50 prosent av kommunens lønnsbudsjett utbetales til ansatte som verken bor eller skatter til Hvaler kommune. Dette viser en eksport av skattekroner ut av Hvaler kommune.

– Ansettelsesstopp – unntak fremlegges og avgjøres politisk.

Kutt – Det er administrasjonens oppgave å finne ut hvordan driftsutgiftene skal reduseres. Fremskrittspartiet besitter ikke et spesifisert regnskap noe kommunen gjør. Sitat slutt.

Hvordan skulle dette i praksis bli gjennomført med virkning for 2023?

-At det ble en masse som går av eller slutter akkurat ved 1. januar? Eller er det da mer realistisk å fordele dette ut over året?

- De ansatte er vel der av en grunn, ikke for å betale skatt til kommunen, så at skattekroner eksporteres kan vel umulig ha noe som helst relevans i denne sammenhengen?

- Og hva med jobben de gjør, er det ikke behov for den tjenesten eller arbeidet de utfører?

- Det som ikke ble dekket inn av naturlige avganger skal da gjøres via kutt i tjenester som administrasjon da måttet velge, og stå til rette for i etterkant?

Annerledes kan jeg ikke forstå deres forslag, men forklar meg det gjerne, uten å rakke ned verken på meg eller andre som ikke besitter deres kunnskapsnivå.