Kronikk

Området er i dag det aller farligste for journalister.

Folk som jobber i mediene i Midt- Østen og som søker sannhet gjennom å drive kritisk journalistikk, risikerer nå livet i store deler av den arabiske verden.

Journalister blir halshugget for åpent kamera og filmene lagt ut på YouTube. Reportere tortureres eller de havner i de grusomste fengsler. Midt inne i redselskabinettet drives det allikevel mye iherdig og aktverdig rapportering.

Fra lille Institutt for Journalistikk (IJ) på toppen av Litteraturhuset i Fredrikstad kommer det betydelig støtte til våre kolleger som kjemper for ytrings- og pressefrihet i Midt-Østen. Bare i år har IJ holdt kurs og verksteder for hundrevis av journalister og redaktører i så å si alle land i regionen. Det norske Utenriksdepartementet har i 2014 bidratt med nær fire millioner kroner til dette journalistiske solidaritetsarbeidet.

Regjeringen ved utenriksminister Børge Brende la i midten av desember frem en ny Stortingsmelding om Menneskerettighetenes plass i den norske utenrikspolitikken. Der slår regjeringen fast at «støtte til opplæring av journalister i menneskerettigheter, etisk journalistikk, kvalitetsjournalistikk og sikkerhet» er prioriterte innsatsområder for å fremme ytringsfriheten i land der den er truet. UD har altså valgt å samarbeide med IJ i Fredrikstad om å utføre dette oppdraget i fire år.

Hva har vi så gjort? Jo, vi har først og fremst satset på det IJ kan og er best til, nemlig å holde kurs i kvalitetsjournalistikk. IJ har holdt kurs flere steder i Midt- Østen for journalister og journaliststudenter i radioarbeid, bedre skriving, moderne pressefotografi og tv- journalistikk. Dyktige og prisvinnende norske journalister fra dagspressen og NRK har vært lærere. De har lagt vekt på å formidle anerkjent faglig forankret kvalitetsjournalistikk etter norsk standard.

Journalister tenker ganske likt over hele verden, og med gode tolker har kursene ifølge deltakernes egne evalueringer vært svært utbytterike. De lærer mye nytt, og knytter verdifulle nettverk.

I høst hadde IJ planlagt å holde et kurs i bruk av sosiale medier for journalister i Kurdistan i Nord Irak. Etter de voldsomme krigshandlingene i forbindelse med IS-fremrykkingen og den påfølgende bombingen, måtte vi flytte hele kurset til Tyrkia. Det ble for farlig å ha dette fredelige og tilsynelatende uskyldige journalistkurset i hjemlandet.

I Istanbul møtte vi en meget hardt prøvede gjeng kolleger. De kunne fortelle om en hverdag fylt med eksplosjoner, trusler, korrupte medier, angiveri og utrygghet. Sosiale medier var det eneste noenlunde trygge. Journalister i Kurdistan risikerer svært mye ved i det hele tatt å ytre seg. Men de vil ikke gi opp jakten på sannheten og kampen for det frie ord midt oppe i en mildt sagt fullstendig kaotisk hverdag med IS- fronten rett utenfor hjembyene sine. Hele kurset i Istanbul ble et etterlengtet kollegialt pustehull.

De siste årene har IJ også arrangert flere store konferanser om hatefulle ytringer, etikk og kvalitetsjournalistikk for ledende arabiske reportere og redaktører. Disse konferansene har skjedd i Tunis, Beirut og Amman. Våre arabiske kolleger har vært interessert i å lære mer om hvordan vi har bygget opp vårt etiske regelverk for mediene. Lovgivning på medieområdet i Norge og Europa har også vært diskutert.

Interessen har selvsagt også vært knyttet til innsynsrettigheter, altså den retten norske borgere og journalister har til å få innsyn i offentlige dokumenter og saksgang. De fleste av våre kolleger i Midt-Østen har ikke rett til innsyn i den offentlige forvaltning i det hele tatt.