Gå til sidens hovedinnhold

Frivillige oppgitt over kommunens styring. Hvem har vedtatt dette?

«Vi føler oss fratatt eierskap i eget lokalsamfunn og avgjørelser i vårt eget område.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

La oss vanlige frivillige ytre oss om denne så meget omtalte modellen. Vi som er engasjerte i vårt lokalsamfunn har sterke meninger om hva som er meningsfylt der vi bor. Selvfølgelig vil vi bli hørt i dette.

Etter å ha deltatt på samling som kommunen har hatt satt vi igjen med en oppfatning om hva vi skulle gå for. Dette var plutselig ikke resultatet allikevel. Hvorfor?

Vi fikk tilslutt tredd ned over oss en modell som vi ikke så helt rekkevidden av.

Det vi ikke fikk opplyst, var at kommunen tok fra oss våre opparbeidede anlegg med alt hva det innebærer. Før hadde vi eierskap til disse, betalte forsikringer, stod for vedlikehold, gressklipping og renovasjon og samlet oss om disse. Vi søkte midler til å opprettholde og drifte disse anleggene og hadde derfor eierskap.

Vi har blant annet opparbeidet en enorm fiskebrygge og grillplass som er mye brukt av allmenheten og skoleklasser da den ligger i nær tilknytning til Glommastien.

Det høres forlokkende ut å slippe alt over til kommunen, men erfaring viser at kommunen ikke engang klarer å ta vare på de anlegg/eiendommer de har. Hvorfor da så ivrige etter å ta over disse?

Hadde vi vært klar over at dette skulle skje, hadde vi fortsatt som venneforening/velforening der vi fikk ha egen bankkonto og vært registrert gjennom Brønnøysundregistrene og søkt kommunen om midler. Og kommunen hadde sluppet å ta ansvar for å drifte. I tillegg hadde vi før meget godt samarbeid med våre lokale bedrifter som bisto oss i å opprettholde våre anlegg i prima stand. Dette samarbeidet har ført til at vi har kjennskap til hverandre og har dratt stor nytte av samarbeidet.

Med denne nye modellen må vi fatte vedtak på styremøter hvor alle styremedlemmene er tilstede, om bruk av tildelte midler (50.000 kroner) fra kommunen. Skal det handles inn, til styremøter for eksempel, må det forskutteres og bilag/kvitteringer sendes kommunen.

Ett av våre mange spørsmål vi ønsker svar på, er når denne overdragelsen ble vedtatt og hvor og av hvem. Hvor kom det opprinnelige forslaget fra? Hvor ble det av demokratiet?

Vi føler oss fratatt eierskap i eget lokalsamfunn og avgjørelser i vårt eget område. Vi gjør denne frivilligbaserte innsatsen for å ha følelsen av å tilhøre, tilføre og utforme vårt lokale område.

Kommentarer til denne saken