– Jeg føler at det er veldig uriktig at vi skal få skylden for at streiken ble avbrutt. Jeg føler at man har krisemaksimert et ikke-eksisterende problem, sier Kazinci, maskinist og tillitsvalgt på Frevar.

Tidlig fredag kveld ble Frevar toppnyheter over hele landet da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen grep inn med tvungen lønnsnemnd og sørget for å avslutte hele Unio-streiken. Begrunnelsen var brannfare i gjenvinningsanlegget på Frevar.

Sjokkerte over avgjørelsen

Frevar-ledelsen har uttalt at store mengder avfall var blitt liggende hos Frevar og Kvitebjørn etter at åtte medlemmer her var tatt ut i streik – og de fryktet at det kunne ta fyr i avfallsbergene i forbrenningsanleggene. Det stoppet hele streiken.

– Når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sa Røe Isaksen til VG på fredag.

André Kazinci sier at alle Unios 18 medlemmer på Frevar er sjokkerte over avgjørelsen. Han går sterkt i rette mot Frevar-ledelsen og arbeidsministeren.

– For det første, har vi et medlem som er hovedverneombud – og som ikke er tatt ut i streik. Han skulle gått nattskift i hele helgen og da fungere som brannvakt og samtidig passe på fjernvarmen, sier Kazinci.

Sier de sa ja til å bruke ikke-streikende i deres jobber

Ifølge ham sa han også ja til at mannskap som ikke var i streik kunne omdisponeres, slik at det var bemanning i kontrollrommet.

– Vi diskuterte både driften av fjernvarme og brannvakter på de tidene det ikke var bemanning i kontrollrommet. De lurte på om det ville være streikebryteri å omdisponere andre til å være i kontrollrommet. Jeg sa vel at streikeuttaket vi har foretatt på Frevar, har så store ringvirkninger at vi ikke ville gjøre situasjonen vanskeligere ved å nekte det, sier Kazinci.

Han er også kritisk til at avfallsmengdene som er blitt liggende under streiken, skulle representere noen stor brannfare.

– Når vi har vedlikeholdsstopp, så er det heller ikke uvanlig at vi fyller opp bunkeren det vi kan for å ta imot mest mulig avfall – for å avhjelpe avfallsproblematikken. Da står anlegget i opp til 14 dager uten at det er noe problem, sier Kazinci.

Han gjentar at det også under streiken har vært brannvakter på plass hele tiden.

Angrer ikke nei til dispensasjon

– Men det blir ikke bedre brannrunder eller bedre tilsyn av om det er én eller tre som gjør det. Vi har hatt brannvakt der hele tiden, sier han.

Frevar-ledelsen uttalte til Fredriksstad Blad fredag at de hadde søkt om dispensasjon både hos lokal og nasjonal streikeledelse uten hell.

– Angrer dere nå på at de ikke fikk dispensasjon?

– Nei, en dispensasjon må være reell. Det må være reelle grunner til at den blir innvilget, og det har vi ikke sett i dette tilfellet. Vi har ikke sett noen reell fare med masse avfall i bunkeren – det er jo noe vi er ganske vant til. Og brannvernhensynet er blitt ivaretatt hele tiden.

– Har ingen forståelse for dette

Han mener at arbeidsministeren har tatt avgjørelsen om å avblåse streiken på sviktende kunnskapsgrunnlag.

– Vi er 18 operatører som alle synes det er like sjokkerende at brannfare i bunkeren skal være årsaken til at streiken ble avbrutt. Hadde det enda vært slik at vi ikke hadde gitt tillatelse til at det er folk der som ivaretar brannsikkerheten. Det er folk tilstede i kontrollrommet døgnet rundt, så dette har vi ingen forståelse for.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune uttaler til forbundets egen nettside at brannfaren på Frevar var et påskudd for å stanse streiken

– KS har lett med lys og lykte etter en mulighet til å få stanset streiken. Vi var villig til å løse situasjonen på Frevar. Vi ga Frevar dispensasjon, men KS godtok ikke den. Det ga ikke statsråden noe annet valg enn å avslutte streiken, og det styrte KS mot, sier Handal.

Disse har streiket i Fredrikstad:

Dette er de som ble tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni i Fredrikstad:

Østfold kontrollutvalgssekretariat: 1

Fredrikstad vann avløp og renovasjonsselskap forbrenning - prosessdamp/adm: 8

Fredrikstad kommune:

Ambjørnrød skole: 23

Begby skole: 39

Bjørneklova barnehage: 7

Borge ungdomsskole: 32

Buskogen barnehage: 7

Cicignon skole: 45

Fjeldberg sykehjem: 1

faunsvei 3 og 6 omsorgsboliger: 1

Fredrikstad kommune fysio- og ergoterapitjenesen: 31

Fredrikstad kommune haugeløkka/ falcheveien boliger: 1

Fredrikstad kommune helsehuset rehabiliteringsavdeling dag/døgn: 3

Fredrikstad kommune helsehuset medisinske tjenester: 2

Fredrikstad kommune helsevern for barn og unge: 4

Fredrikstad kommune hjemmesykepleie h2, ressursenhet og helsevakt: 2

Fredrikstad kommune hjemmesykepleie nord: 4

Fredrikstad kommune hjemmesykepleie syd: 6

Fredrikstad kommune hjemmesykepleie vest: 4

Fredrikstad kommune hjemmesykepleie øst: 5

Fredrikstad kommune hovedbiblioteket: 4

Fredrikstad kommune korttidssenter: 7

Fredrikstad kommune lærings- og mestringssenter: 3

Fredrikstad kommune omsorgssentre ressursenhet: 1

Fredrikstad kommune seksjon for helse og velferd: 1

Fredrikstad kommune seksjon utdanning og oppvekst: 3

Fredrikstad kommune seksjoner for sentraladministrasjon: 17

Fredrikstad kommune tildelingskontoret: 10

Fredrikstad kommune utdanning og oppvekst felles administrasjon: 3

Fredrikstad kommune østsiden sykehjem: 8

Fredrikstadmarka barnehage - veum: 6

Gaustadgrenda barnehage: 10

Glemmen sykehjem: 3

Gressvik barnehage: 7

Gressvik ungdomsskole: 38

Gudeberg barne- og ungdomsskole: 34

Haugeåsen ungdomsskole: 43

Helsevakt - trygghetspatrulje, nattpatrulje: 2

Hurrød skole: 26

Hverdagsrehab, dagtilbud ol.: 2

Kråkerøy ungdomsskole: 31

Kvernhuset ungdomsskole: 53

Langøyåsen barnehage: 7

Leie barnehage: 11

Lunde barneskole: 20

Løen barnehage: 8

Manstad skole: 26

Oksviken barnehage: 6

Rolvsøy barnehage: 7

Rolvsøy sykehjem: 3

Sagabakken skole: 16

Slevik skole: 11

Smedbakken sykehjem: 5

Smertulia barnehage: 5

Solliheimen sykehjem: 6

Speiderfjellet barnehage: 6

Torsnes barnehage: 5

Torsnes skole: 12

Torsnes sykehjem: 3

Trosvik barnehage: 10

Vestbygda ungdomsskole: 15

Årum skole: 12

Viken fylkeskommune:

Frederik ii videregående skole: 83

Glemmen videregående skole: 130