Frevar, gi Øraspissen med fugletårnet til reservatet

Naturlig Mål for en tur i reservatet: Klavestad og Skauen ønsker at den vedtatte opprustingen av Øra-reservatet skal gi ferskvannsdammer og ny vegetasjon i området ved fugletårnet. De forteller at det er avsatt til fyllingsområde som senere kan omdisponeres til friluftområde.

Naturlig Mål for en tur i reservatet: Klavestad og Skauen ønsker at den vedtatte opprustingen av Øra-reservatet skal gi ferskvannsdammer og ny vegetasjon i området ved fugletårnet. De forteller at det er avsatt til fyllingsområde som senere kan omdisponeres til friluftområde. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Lars Ole Klavestad og Erik Skauen ber Frevar frigi området Øraspissen, der fugletårnet står, til friområde. De mener det må til for å gjøre opprustingen av Øra naturreservat vellykket.

DEL


Ved Glommas munning ligger et av landets mest interessante naturområder. Gruntvannsområdene utenfor Øra danner et unikt naturmiljø og landskap, som dessverre de færreste får oppleve. I 2019 er det 40 år siden Øra naturreservat ble opprettet. Jubileet er en glimrende anledning til å bedre tilretteleggingen for besøkende og restaurere natur for fugle- og dyrelivet.

KronikkDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2018 tok Gudeberg lokalsamfunn og Østfold Ornitologiske forening et prisverdig initiativ som handler om å legge til rette for at du og jeg skal kunne oppleve en liten bit av dette naturmiljøet på en ny, både innbydende og mangfoldig måte. Prosjektet har en svært realistisk ramme. Med enkle grep innebærer det utgraving av nye ferskvannsdammer og etablering av kunstige øyer, som vil bidra til attraktive miljøer for fuglene nært publikum, utsiktspunkter, rasteplasser og ikke minst formidling om naturen og hva man ser. Både Fylkesmannen og Østfold fylkeskommune har vendt tommelen opp og bevilget ressurser til prosjektet og ønsker å bidra til en rask realisering i samarbeid med Fredrikstad kommune.

Det er trist å observere at prosjektet nå har kommet i noe stampe fordi Frevar på sikt har planer om ytterligere oppfylling i nettopp dette lille området. Det haster med å finne løsninger.

For at prosjektet skal bli vellykket innebærer det at et begrenset areal ytterst på Øraspissen tilrettelegges som naturområde. Det vil være alfa og omega at dette endemålet for en tur langs Gansrødbuktas bredder blir en form for attraksjon, der vi får oppleve noe spesielt. I dette tilfellet vil det si fuglelivet og landskapet. Og skal vi oppleve fuglelivet må det etableres ferskvannsdammer og vegetasjon som beriker næromgivelsene. Uten et slikt mangfoldig endepunkt faller egentlig store deler av hensikten med prosjektet. Derfor er det trist å observere at prosjektet nå har kommet i noe stampe fordi Frevar på sikt har planer om ytterligere oppfylling i nettopp dette lille området. Det haster med å finne løsninger.

De langgrunne områdene som i dag utgjør Øra naturreservat, er et resultat av at det stadig bygger seg opp med muddermasser ved elvemunningen. Reservatet ble opprettet i 1979 for å verne gruntvannsområdene som vår og høst brukes som rasteplass for fugler på trekk over Østfold. Et godt stykke inn i framtiden vil kanskje hele dette området bli tørrlagt. Skuer man utover dette området i morgendisen eller kveldssola ser man et landskap som ikke finnes så mange andre steder i Norge, med store sivområder og graskledde holmer. Kikker man ut fra toppen av fugletårnet på Øraspissen eller fra Heggeberget ved Tangen utenfor Nes herregård ser man et landskap som gir assosiasjoner til savannene i Afrika. Hele 250 ulike fuglearter og 40 fiskearter er registrert her ute.

Øratangen framstår som et flatt landskap. Det har derfor gjennom historiens løp vært velegnet til både jordbruk, beiter, skytebane, ekserserplass, gravplass, flyplass og søppelfylling. Fra 1912 ble Øra nærmest øremerket industrien.

Øra fungerer utmerket som industriområde – nært opptil byen, men likevel avsondret på en god måte. Det er interessant og viktig at industrien her ønsker å utvikle seg i en grønnere retning med blant annet gjenvinning som et varemerke. Vandrer du langs strandkanten i dag, fra Gansrød to-tre kilometer sørvestover til Øraspissen, opplever du fascinerende kontraster, med verdifulle grunnvannsområder på den ene siden og industri med piper som ryker på den andre. På sett og vis styrker kontrastene opplevelsene i området. Her har fugleliv og menneskelig aktivitet fungert side om side i mange år. Først lå det husmannsplasser på holmene her ute, så begynte forsvaret å skyte, og så kom industrien. Like fullt har områdene her alltid hatt stor tiltrekningskraft på fuglene.

I 1995 avholdt Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune og Østfold Ornitologiske forening en arkitektkonkurranse om et nytt miljøsenter som skulle plasseres ved Ørakanalen. På grunn av manglende bevilgninger ble prosjektet ikke realisert. Fugletårnet, som var en del av vinnerprosjektet, ble imidlertid oppført i 2003. I tårnet ytterst på Øraspissen har de færreste Fredrikstad-borgere satt sine føtter. Veien hit er verken merket eller tilrettelagt på noen som helst måte.

I 2010 ble det vedtatt en reguleringsplan for Øra sør. Selve Øraspissen, der fugletårnet er plassert, er regulert til såkalt spesialområde. Tanken er at det først skal kunne brukes som fyllingsområde, for deretter å omdisponeres til friluftsområde når utfyllingen er gjennomført. Her ligger imidlertid prosjektets store ankepunkt – det antydes at det er lenge til at dette området kan frigis til friluftsliv.

Oppfordringen til Frevar og Fredrikstad kommune: vær rause og omdisponer den ytre delen av Øraspissen til natur. For at prosjektet med tilrettelegging, formidling og etablering av dammer skal bli vellykket er det helt nødvendig at endepunktet ytterst på spissen framstår attraktivt både for turgåere og fugler. Nå er et veldig godt initiativ på gang. Ta vare på det og foredle det videre. Her bør det være plass til både industri og naturopplevelser. En god kobling og god formidling vil gi positive ringvirkninger for alle parter.

Lars Ole Klavestad og Erik Skauen

Hhv. landskapsarkitekt MNLA og biolog

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken