Biblioteksjefen ønsker å diskutere bibliotek som tjeneste og Biblioteket som bygning hver for seg. Hun håper at man i den videre debatten om biblioteket kan fri seg fra en bygningsdebatt. Det ønsket og det håpet bør vi ikke være med på å oppfylle.

Kjernespørsmålene i biblioteksaken bør være: Hvordan kan vi på best mulig måte fylle vårt fantastisk flotte bibliotek med kvaliteter og funksjoner som enda bedre fyller dagens og fremtidens ønsker og behov? Hvordan kan dagens bibliotekbygning brukes på enda bedre måter slik at stadig flere av byens innbyggere søker til biblioteket? Hva av endringer og tilpasninger kan være nødvendige for å oppfylle ambisiøse målsettinger om biblioteket som aktiv og tidsriktig kulturell og sosial møteplass i Fredrikstad? Hvordan kan biblioteket utvikle sin virksomhet i byen med kjerne i dagens bygningsmasse?

Det er stor forskjell mellom «revolusjon» og «revisjonisme». Revolusjon er hel omveltning, det gamle skal ut og erstattes av noe nytt. Revisjonisme innebærer å endre – revidere – det som ikke fungerer godt nok i det man i utgangspunktet har, uten å kaste vrak på det som er bra. I vårt tilfelle betyr revisjonisme å spørre hva man kan få bedre til med utgangspunkt i den bibliotekbygningen vi allerede har her i byen. Revolusjoner kommer det sjelden noe godt ut av.

Det er gledelig å høre at debatten omkring biblioteket, og all omtalen biblioteket har fått i den siste tiden, har slått positivt ut på besøks- og utlånstallene. Kanskje er dette simpelthen ett av de områdene som skal intensiveres? Skape mer oppmerksomhet, vise frem biblioteket som drivkraft og arena?

Den varslede utredningen om biblioteket, dets virksomhet og samfunnsoppdrag, er udelt av det gode og ønskes velkommen. Det er når det gjelder spørsmålene som stilles, at man bør vise måtehold. Revisjonisme vil være av det gode, med hensyn til den bygningsmassen byen allerede råder over til biblioteksfunksjoner. Vi må også tenke økonomi. Det Fredrikstad kommune vil måtte ha til rådighet for økonomisk styrking av biblioteket, bør gå til innsatsområder. Det bør ikke gå til et nybygg de færreste ønsker.