Sykehuset på Kalnes har brukt 105,8 millioner kroner for mye hittil i år, og må ta frem sparekniven. Liv Marit Sundstøl, klinikksjef for akuttmedisin og prehospitale tjenester på Sykehuset Østfold vil avskaffe akuttbilen som er plassert på Kalnes, som et ledd i innsparingen sykehuset er pålagt.

Vil legge ned

– Vi har vurdert mange forslag innen ambulansetjenesten, dette var det vi landet på som det minst risikofylte. Men det betyr ikke at vi tar bort tilbudet om anestesitjeneste. Anestesisykepleier skal fortsatt ut til aktuelle steder, men nå med ordinær ambulanse, har klinikksjefen presisert.

– Det vil gi befolkningen et dårligere prehospitalt behandlingstilbud, hevder Jostein Nygaard som er leder av Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norges sykepleierforbund (ALNSF), lokalgruppe Østfold, som organiserer de fleste av anestesisykepleierne som deltar i tjenesten.

Ikke nok ambulanseressurser

Han hevder at erfaringene etter at akuttbilen ble nedlagt ved Moss sykehus viser at det ikke alltid er ambulanseressurser til å kjøre ut anestesispersonell i akutte situasjoner på dagtid, på tross av at ambulansetjenesten finnes i umiddelbar nærhet til sykehuset.

– Ingen ambulanse er fast stasjonert ved Kalnes og utfordringene med å få ut anestesipersonell mener vi da vil være enda større på Kalnes enn i Moss. Konsekvensen kan bli at spesialressurser enten ikke kommer ut i det hele tatt, eller kommer ut svært forsinket. Til sammen vil dette gi befolkningen et dårligere behandlingstilbud prehospitalt, mener Nygaard.

Han forteller at det senest i februar i år var en arbeidsgruppe som konkluderte med at dedikert akuttbil skulle bestå. 

Kompetanse forsvinner

– Ved å legge ned drift av dedikert akuttbil, tror vi at viktig kompetanse som er opparbeidet gjennom mange år vil forsvinne, og en senere gjenopptagelse av tjenesten vil bli mye mer krevende, uttaler han i sitt brev til ledelsen.