Krysset Hjalmar Bjørges vei/Stillovs vei på andre siden av jernbanelinjen stenges også i samme periode, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Årsaken til stengingen er arbeid med nye vann- og avløpsledninger som skal bores under jernbanelinja. Det skal samtidig legges nye høyspentkabler.

Det antas at arbeidene vil ta ca. fire måneder, men det tas forbehold om tidsperiode av hensyn til sikkerheten for jernbanen og på grunn av kvikkleire i grunnen. 

Det blir skiltet parkering forbudt i Lislebyveien utenfor Kiæråsen barnehage og Kiæråsen avlastningssenter. Ny innkjøring til Joker-butikken blir også skiltet.

Periodevis kvelds- og nattarbeid må påregnes. Vi beklager ulempene dette medfører.

Ny kjøretrasé for bussrute 355/356 og rute 502

Bussrute 355/356 og rute 502 til Greåker videregående skole vil kjøre følgende trasé i anleggsperioden:

Fredrikstad bussterminal, Bryggeriveien, Fagerliveien, Lisleby allè, Snippen og deretter ordinær trasé.

Bussene vil benytte de ordinære holdeplassene langs denne trasèen. På Snippen Lisleby etableres det et nytt midlertidig stopp ved KIWI i begge retninger.

Følgende holdeplasser betjenes ikke i anleggsperioden

Nygata, St.Croixhuset, St.Croixundergangen, St.Croix gate, Maxbo, Lahelle, Utsikten, Lislebyveien 105, Strøm, Nilsebakken, Linkas, Lislebyveien 179, Snippen Lisleby (ved jernbaneovergangen).