Oppsiktsvekkende tall om trafikkstøy i Fredrikstad: Seks tusen innbyggere i støysone frarådet for boliger

Artikkelen er over 1 år gammel

Over seks tusen innbyggere, åtte prosent av befolkningen i Fredrikstad, er utsatt for veitrafikkstøy over 65 dB, og ligger i områder hvor regelverket fraråder bygging av nye boliger. Hele 24.000 innbyggere bor i områder som ligger over grenseverdien for planlegging av nye boliger.