Åpner midlertidig bru over Seutelven – men ikke for deg som går

Den midlertidige brua på RV 110 over Seutelven tas i bruk i dag, mens den gamle blir revet og den nye blir bygget.

Den midlertidige brua på RV 110 over Seutelven tas i bruk i dag, mens den gamle blir revet og den nye blir bygget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I morgen, fredag, åpner den midlertidige brua over Seutelven. Den gamle skal rives i løpet av sommeren.

DEL

Trafikken vil ledes over Seutelven på den midlertidige brua mens den gamle blir revet og en ny blir bygget.

I forbindelse med omleggingen av brua flyttes rundkjøringen på Ørebekk nærmere overgangen. Kjøremønsteret endres i liten grad for bilistene.

For de gående som krysser Seutelven til fots, vil åpningen av den midlertidige brua føre til forandringer.

Denne brua er forbeholdt motorkjøretøy, og det blir forbudt for de myke trafikantene å benytte broen.

Forbudt for gående

– Det blir rett og slett forbudt for gående og bruke den midlertidige brua over Seutelva. Dette blir varslet med egne skilt. Vi vil også anbefale syklister å velge andre løsninger, som veien om Floabrua lenger sør, sier byggeleder for riksvei 110 Ørebekk-Simo, Per Lyder Nyland i en pressemelding.

En egen bru for syklende og gående vil først åpnes til høsten.

Resten av anleggsperioden vil bussholdeplassen på østsiden av Seutelven stenges for publikum. Alternative holdeplasser finnes på Ørebekk og på fylkesvei 108 ved Simokrysset.

– Det tar omtrent ett år å bygge den nye brua over Seutelven. Det skal bores pæler ned til fjell, forskales og støpes. Den nye brua vil bli 110 meter lang og 30 meter bred, forteller byggelederen.

På østsiden av brua er det lagt en midlertidig trase nærmere elva, som går over området der Seutelvens Verksted lå.

Påkobling til dagens vei skjer ved Hydrolift, rett før Simokrysset.

RV110 Ørebekk-Simo

Prosjektet på Rv110 omfatter 1,4 km ny firefeltsvei med sykkelvei og fortau.

Ett kjørefelt i hver retning forbeholdes kollektivtrafikk

Det forventes mer kø i byggeperioden.

Ny vei åpner høsten 2017.

Artikkeltags