Er kjøpesenter på Værste riktig byutvikling?

Stridens kjerne: Planene om et nytt, stort kjøpesenter på Værste møter motbør fra mange hold.illustrasjon: griff
fg

Stridens kjerne: Planene om et nytt, stort kjøpesenter på Værste møter motbør fra mange hold.illustrasjon: griff fg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

KronikkDe siste månedene har Fredrikstad fått presentert det ene byutviklingsprosjektet etter det andre. Sykehusområdet, Nygaardsplassen og Værste er av de største. Vi skal ønske velkommen alle gode initiativ til å investere i byen vår. Det er slike prosjekter som må være med å ruste Fredrikstad sentrum for en ny tid. For det er det vi går mot.

Byutviklingen i Fredrikstad bygger på noen tydelige forutsetninger. Jeg mener det er to som overordnet sett må være viktigst.

1. Fredrikstad skal i tiårene fremover vokse mest i sentrumsområdet. Halvparten av den forventede veksten i befolkningen i Fredrikstad skal bosettes her.

2. Veksten i sentrum skal bidra til å bevare og styrke Fredrikstad og byens «historiske» sentrum. Det må være motoren i å skape en mer attraktiv og urban by og en miljø- og klimavennlig by. Gjennom det vil den tiltrekke seg mennesker og arbeidsplasser.

Det stilles svært store krav til planene som nå legges. Hensyn må tas til den forventede befolkningsøkningen, til samferdsel og infrastruktur, kulturminner og særegenhet og ikke minst til næringsutvikling som kan skape arbeid til folk. De nye store byggeprosjektene må planlegges slik at de svarer på de utfordringene og styrker byen, og ikke skaper utfordringer for den videre utviklingen.

Jeg mener Fredrikstad i dag kan stå overfor den største bymessige endringen siden Forstaden overtok som ledende bydel på 1800-tallet. Selvsagt har bebyggelsen i Fredrikstad økt siden da, men sentrum har ikke økt nevneverdig. Byen har snarere blitt mindre enn mer urban. Den trenden må endres. Da må vi ta vare på og styrke den historiske bykjernen vi faktisk har, samtidig som vi tillater og stimulerer til utbygging der det passer inn i sentrumsområdet. Variert handel, spisesteder, spennende gamle bygninger, plasser, grøntarealer som gir mennesker muligheter til å treffes, er bestanddelene i det urbane livet, og det hører fremtiden til.

De tre nevnte prosjektene byr på betydelige muligheter. Sykehusområdet kan romme boliger i et format som sentrum trenger. Planene som er presentert for Nygaardsplassen og i det gamle sentrumsområdet mener jeg kan bidra til en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning til handelslivet og styrke de urbane kvalitetene i det historiske bysentrum. Det enorme Værsteområdet er kanskje Fredrikstads største ressurs i fremtidig byutvikling. Få nordiske byer kan fremvise et så stort utbyggingsareal, kloss opp til sentrum. Her er det på sikt plass til å bosette flere tusen nye innbyggere, næringsbygg, handelsområder – rett og slett en ny bydel.

For kort tid siden fikk vi presentert neste skritt i Værste-planene. Det er mye bra med både flere boliger og forretningsbygg, men et kjøpesenter på 20.000 kvm så tidlig i utbyggingen mener jeg byr på store utfordringer for sentrumsutviklingen jeg har skissert. Hvorfor det? Det er lett å være enig at sentrum må være konkurransedyktig med de store bilbaserte handelssentrene utenfor bykjernen, men med utbygging av kun 250 boenheter i denne omgang vil ikke Værste-utbyggingen være tilstrekkelig for å understøtte det nye kjøpesenteret. Resultatet blir at det må konkurrere med den gamle sentrumskjernen og handelen der, som det sies å skulle understøtte. Jeg mener det er feil utvikling på dette tidspunktet.

Som by har vi ansvar for å forvalte den betydelige bystrukturen vi allerede har. Utvikling av eksisterende bygningsmasse fremfor nybygging gir også svært god miljøgevinst som Fredrikstad vil tjene på. Det betyr ikke at det skal og må bygges nytt, men det må gjøres på en måte som styrker og utvikler de verdiene vi allerede har. I egenarten til Fredrikstad mener jeg vi har vår største byutviklingsressurs, og den må ligge til grunn fremover.

Fredrikstads utvikling vil skje i konkurranse med andre byer på Østlandet. Vi må gjøre de riktige valgene nå, for feiler vi nå kan vi begå feil vi må slite med i årtier fremover. Fremtidens Fredrikstad må oppfattes som spennende, ha en egenart og en passe dose spenning og sjarm som skiller vår by fra alle andre. Det er urbanitet, og da kan vi lykkes. Klarer vi ikke å gjøre det, risikerer vi å tape kampen med andre byer om å holde på de unge smarte hodene, bedriftene og arbeidsplassene. Uten dem får vi heller ikke inntekter til fellesskapet som skal bekoste velferden og fellesgodene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags