Råde ankomstsenter bygges om for flere hundre millioner kroner: Skal kunne ta imot 1.000 asylsøkere

Når ankomstsenteret i Råde står klart om et snaut år, vil det ha plass til 1.000 asylsøkere og være arbeidsplassen til over 200 mennesker.