Fritt leide for vannscootere i skjærgården - men ikke i nasjonalparken

Dette er nå en båt og kan kjøres etter de samme regler som gjelder for småbåter.

Dette er nå en båt og kan kjøres etter de samme regler som gjelder for småbåter. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fra i dag kan man kjøre vannscooter på lik linje med annen båttrafikk. Forskriften om vannscooterkjøring er opphevet fra og med i dag. Verken Hvaler eller Fredrikstad har vedtatt egne forskrifter slik regjeringen har lagt opp til, men fortsatt er det et forbud i Ytre Hvaler nasjonalpark.

DEL

Fram til i dag har det vært vanskelig å kunne kjøre vannscooter lovlig i Fredrikstad-og Hvalerskjærgården. Kjøringen skulle blant annet forgå minst 400 meter fra land.

Fri bruk i Hvaler- og Fredrikstadskjærgården

Regjeringen har med virkning fra i dag opphevet de nasjonale restriksjonene for vannscootere og det er nå opp til kommunene å innføre egne forskrifter i sine farvann. Vannscooter er nå å anse som en båt, og underlagt de samme regler som øvrige sjøfarende.

– Vi ønsket ikke å oppheve restriksjonene, og vil vurdere å innføre egne forskrifter i Fredrikstad. Men det rekker vi ikke før sommerferien. Det er veldig synd at det nå er blitt en frislipp for vannscooterne, sier Atle Ottesen leder i kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune.

Vannscooter er båt

Heller ikke i Hvaler har man innført egne forskrifter for bruk av vannscooter.

– Nei, vi har foreløpig ikke innført egne forskrifter for vannscooterbruk i Hvalerskjærgården slik kommunen har hjemmel til i havne- og farvannsloven, sier ordfører Eivind Norman Borge.

I likhet med Fredrikstad ønsket heller ikke sentrale politikerne i Hvaler at vannscooterforskriften skulle oppheves.

– En forskrift for Hvalerskjærgården må ut på høring, så det vil ta litt tid. Vi får nå oppleve hvordan bruken av vannscootere vil foregå i sommer. Foreløpig er jeg ikke redd for at det vil ta helt av. Det er ikke så mange vannscootere enda, sier Borge.

I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført. Dermed er det fortsatt forbudt å kjøre vannscooter i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Artikkeltags