Pop med Foodora på døra i Fredrikstad

En måned etter at de etablerte seg i Fredrikstad, har matbudene til Foodora hatt nok å gjøre.