I disse dager sender kommunen ut et informasjonsskriv til rundt 840 adressater som er registrert med oljetank. Kommunen har registrert rundt 670 nedgravde oljetanker i byen, resten er plassert over bakken.

Forbud mot oljefyr

«Regjeringen har innført forbud mot bruk av olje og parafin til oppvarming fra januar 2020. Dette betyr at din nedgravde oljetank og oljefyr må fjernes eller bygges om innen 2020», heter det i informasjonsskrivet.

– Dette er første gangen vi sender informasjon til huseiere med nedgravde oljetanker om at disse må tømmes og fjernes om de ikke lenger er i bruk. Dette gjelder uansett, også før 2020 når forbudet mot fyring med fossilt brensel trer i kraft, sier Stine Syvertsen i Fredrikstad kommune.

Det er også eiers plikt ifølge forurensnigsforskriften å tømme og fjerne nedgravde oljetanker som ikke er i bruk lenger. Eier kan velge å gjøre hele eller deler av jobben selv, eller sette den bort til et firma.

Restolje

Det er gjerne restolje igjen på bunnen av de nedgravde tankene som utgjør en forurensningsfare. En eventuell lekkasje og forurensning er eiers ansvar.

Når den nedgravde tanken er fjernet skal kommunen ha skriftlig bekreftelse.

– Vi har registrert 840 tanker i byen. Av disse er 670 nedgravde, og må renses og fjernes. De andre er plassert over bakken, i kjellere eller garasjer. For dem er det andre regler, sier hun, og legger til at det nok er flere nedgravde oljetanker som ikke er registrert, enn det kommunens oversikt viser.