Ber Fredrikstad bosette 58 flyktninger neste år

Norske kommuner skal bosette omlag 5.000 flyktninger i 2020. Direktoratet ber Fredrikstad om at 58 av disse kommer til Fredrikstad.