MDG-Skauen oppgitt over sykkelpunkteringene: – Dette må det bli slutt på

– Det er jo helt håpløst at sykkelstiene er fulle av skarp småstein etter at de er strødd. Det er fylkeskommunen som er veieier, og vi vil kreve at det gjøres noe med dette umiddelbart, sier Erik Skauen.