Gå til sidens hovedinnhold

Bakeri-pipa som soter ned nabolaget er IKKE godkjent, sier brannvesenet

Artikkelen er over 4 år gammel

Manglende kunnskap om brannsikkerheten, ingen brannvernopplæring av ansatte, løse elektriske kabler og kontakter, feil bruk av skjøteledning til vifte i en tralleovn. Verken brannvesenet eller feieravdelingen i kommunen likte hva de så under et tilsyn hos Cewex Bakeridrift på Østsiden.

Om få dager går fristene ut for Cewex Bakeridrift til å presentere en plan for hvordan avvikene som er avdekket ved inspeksjoner av brannvesenet og kommunens feieravdelingen av bedriften skal rettes.

Varsel om tvangsmulkt

I tillegg har miljø- og landbruksavdelingen i kommunen varslet tvangsmulkt om det ikke utarbeides en støyfaglig rapport som viser støynivået fra meltårnet og takvifte. Denne skal foreligge innen 28. juni om tvangsmulkt skal unngås.

Det er naboer som har varslet miljø- og landbruksavdelingen i kommunen om gjentatte sotnedfall og støy fra bedriften.

Manglet slokkeutstyr

Brannvesenet avdekket at huseier ikke har tilstrekkelig med kunnskap om brannsikkerheten i bygget og at bygget ikke er oppgradert etter gjeldende byggeforskrift.

– Det mangler blant annet branndører og brannskiller. I tillegg manglet slokkeutstyr, det var mangelfull varsling og dårlig merket rømningsveier. Avvikene var alvorlige, forteller branningeniør Tomas Søland.

Eier skal som et strakstiltak montere midlertidige seriekoblede røkvarslere i alle etasjer, skaffe tilstrekkelig med slokkeapparater og organisere en gjennomgang med alle ansatte om hva som skal gjøres dersom brann oppstår.
I tillegg anbefalte brannvesenet at kontoret på loftet ikke benyttes før rømningsforholdene er tilfredsstillende.

Frist for å utarbeide en tilfredsstillende fremdriftsplan for å rette opp i avvikene er også her den 28. juni.

Montert filter

– Vi fant at ut at sotnedfallet hos naboene trolig skjer fordi pipeløpene fra de oljefyrte bakerovnene går i buktninger uten feieluker. Når pipene blir feiet legger sotet seg i «svingene» inne i pipeløpene uten at det blir fjernet. Dette er ikke godkjente pipeløp og eier av bygningen må dokumentere at pipene til oljefyren er godkjent eller bytte disse, forteller feiermester Stian Christoffersen.

I et tilsvar til kommunen skriver bedriften at de vil bytte pipegren og at de har montert et filter for å hindre mer sotnedfall fra pipen.

Bedriften har fjernet ødelagte søppeldunker og planlegger å bygge et lukket bygg for søppelhåndtering for ikke å tiltrekke seg skadedyr.

Engasjert brannrådgivningsfirma

Eier av bygget og styreleder i Cewex Bakeridrift, Stian Oliver Hansen skriver i en SMS til Fredriksstad Blad at bedriften har engasjert et brannrådgivningsfirma som har utarbeider rutiner og en oversikt over hva som må installeres for å møte brannforskriftenes krav. Han poengterer at det er en pågående prosess. Ifølge Hansen skal dessuten alle haste- og småpunkter nå være utført.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.