Ortopedisk firma har fått mer tumleplass

Byggearbeidene har pågått i to år, men nå er tilbygget til Norsk Ortopedisk Fottøy i Oslogata endelig ferdig.