Ingrid Willoch (H) fremmet i siste kontrollutvalgsmøte forslag om å gjøre reglene for hvilke bierverv ansatte kan ha, enda tydeligere. Bakgrunnen for hennes forslag var vurderinger fra Deloitte i forbindelse med en stor korrupsjonssak i Drammen kommune.

– Dette er en sak som har vakt oppsikt i hele kontrollutvalgs-Norge, sa Willoch, og viste til at det også har hatt eksempler hvor innbyggere i Fredrikstad har vært usikre på om alt har gått korrekt for seg.

Vil unngå å skape tvil

Selv om dette har vært tilbakevist, var utvalget opptatt av at man må unngå at det skapes tvil.

Willoch fikk med seg et enstemmig utvalg som besluttet at

  • ansatte i Fredrikstad kommune ikke bør ha firma som tilbyr tjenester som senere kan bli saksbehandlet av kolleger i samme etat
  • og at ansatte bør opplyse arbeidsgiver dersom de har bierverv eller ansettelsesforhold utenfor kommunen, men som kan angå arbeidet som ansatt.

Willoch viste til at det har vært reist spørsmål ved enkeltansattes eierforhold i firma. Kommunen har avvist at det har vært noen problematisk dobbeltrolle her.

– Det er fint å sikre at vi ikke får slike konflikter ved en senere anledning. Det er bra å ha en ekstra sjekk på at det ikke blir infiltrering av interesser, sa sa Kristine Høgseth (MDG).

Bygningssjefen med hjertesukk: Så få klager – men ansatte møtes med mistillit og kritikk 

– Må ha innbyggernes tillit

Også Frps Jan Frode Hanssen tok ordet:

– Jeg syns det er viktig at det ikke oppstår slike konflikter ute blant publikum, sa han.

– For meg er det siste viktig. En kommune skal ha innbyggernes tillit. Nettopp det at problemstillingene reises, gjør at man bør være svært forsiktig, konkluderte Ingrid Willoch.

Utvalget behandlet i forrige møte saken, og kom til at regelverket var tilstrekkelig. Nå ville de likevel ta med et tillegg. Terje Moland Pedersen (Ap) var enig i innholdet i forslaget, men stilte likevel spørsmål om de burde gå inn og si noe helt konkret om hva som bør stå i reglene.

Utvalgsleder Willoch mener det er uproblematisk:

– Vi har et forhold til administrasjonen og til ansatte, men også til publikum. Ikke minst derfor bør vi understreke dette. Vi har hatt flere saker hvor det handler om viktigheten av å ha full tillit til hva som skjer.

– Følger rutinene

Revisjonen hadde også sett på om kommunen følger rutinene for hvordan man fordeler byggesaker blant saksbehandlerne. Både revisjonen og kontrollutvalget mener det ikke er noen grunn til å tro at rutinene ikke følges.

Nå skal kommunens byggesaksbehandling under lupen