Betydelig færre stemte i kirkevalget - fire kulturprofiler ble valgt inn

Deltagelsen ved årets kirkevalg i Fredrikstad har gått markant tilbake. I 2015 stemte 14 prosent, i år falt stemmeprosenten til ni. Det er nedgang på 35 prosent.