I 13 år nå har byens innbyggere og gjester kunnet se den byhistoriske utstillingen «Tidens skrifter – byen består». Den har fylt 2. etasje i Tøihuset, og viser historien fra 1500-tallet og frem til Fredrikstad i dag.

Nå ønsker avdelingsdirektør for Østfoldmuseene, Gaute Jacobsen, å lage en ny permanent utstilling. En mer tidsriktig.

De som kommer hit skal kunne kjenne seg igjen – få et perspektiv på egne drømmer.

Hege Steen Langvik og Irene Almkvist Ellefsen

– Vi ønsker å bruke ny teknologi, slik at vi fortsatt kan forundre brukerne våre, sier Jacobsen som har gitt konservator Hege Steen Langvik og formidler Irene Almkvist Ellefsen oppdraget med å forme den nye utstillingen.

Utstillingen, som har fått arbeidstittelen «Drømmen om ...», skal etter planen åpne 23. juni neste år.

Og drømmen til Langvik og Ellefsen er at den nye utstillingen skal skape både begeistring og involvering hos dem som løser inn billett.

Har satt av 1,4 mill selv

– Vi har riktignok ikke tre millioner kroner, men vi har søkt Fredrikstad kommune om støtte. Vi håper de vil hjelpe oss økonomisk, vi har også sendt ut en del andre søknader. Og selv har vi klart å sette av 1,4 millioner kroner fra eget budsjett. Det er vi stolte av, sier Gaute Jacobsen.

Han forteller at museet har høyere ambisjoner og ønsker – men har likevel stoppet på en kostnadsramme på tre millioner kroner.

– Hva skal pengene brukes til?

– Vi ønsker å lage en ny utstilling, og slikt koster dersom vi skal holde dagens standard. Det må for eksempel være riktig lys, og vi må ha digitale løsninger på plass, sier Jacobsen.

Museet

  • Fredrikstad Museum ble grunnlagt i 1903 og er i dag et museum med kunst- og kulturhistoriske samlinger. Museet har utstillinger på fire avdelinger og driver også utleievirksomhet på flere av de historiske stedene vi forvalter. Siden 2003 har museets administrasjon holdt til i Tøihuset i Gamlebyen.
  • Fredrikstad Museum har virksomhet på følgende steder: Tøihuset i Gamlebyen, Isegran, Kongsten Fort og Elingaard Herregård

Skal handle om følelser

– Hvordan type utstilling blir det?

– Vi er byens museum og ønsker å lage noe som er tilpasset våre egne innbyggere, men også våre utenlandske gjester, sier Ellefsen.

Mer ønsker hun ikke å røpe.

– Vi kan ikke fortelle alt som har skjedd disse 450 årene. Men vi ønsker å formidle det som har foregått – det vil vi gjøre på mange måter. Og det viktigste blir å fortelle menneskenes historie, ikke tingene, sier Langvik.

Historieformidling dreier seg, ifølge Ellefsen og Langvik, om følelser.

 – Vi vil at folk som kommer blir berørt, og at de ikke blir ferdige med utstillingen etter første besøk. Målet vårt er å lage en utstilling hvor folk vil komme igjen – og at de også har lyst til å vise den frem til andre, sier de to damene. 

– Hvorfor arbeidstittelen «Drømmen om ...»?

– De som kommer hit skal kunne kjenne seg igjen – få et perspektiv på egne drømmer. Det er mange som gjennom tidene har vært med å forme byen vår. Og det skal vi prøve å få frem.