Går for å offentliggjøre hemmelig avtale i Fredrikstad Energi

Fredrikstad Energi holder til i Stabburveien på Råbekken.

Fredrikstad Energi holder til i Stabburveien på Råbekken. Foto:

Ordfører Jon- Ivar Nygård vil offentliggjøre den hemmelige aksjonæravtalen som styrer Fredrikstad Energi med 750 millioner kroner i omsetning.

DEL

Fredrikstad Energi har slitt med underskudd, noe som er oppsiktsvekkende i en virksomhet som er tuftet på monopol på å distribuere strøm. Hvordan kan det gå an å drive så dårlig? Nå kan det være at en offentliggjøring av aksjonæravtalen vil kaste litt mer lys over dette.   

Det er formannskapet som skal ta den endelige avgjørelsen på om avtalen skal «slippes», i et selskap som fighter for å unngå innsyn i virksomheten.   Fredrikstad Energi har satt på et stort advokatfirma i Oslo for å stoppe innsyn i virksomheten. FB har lenge jaktet på blant annet aksjonæravtalen, som konsernsjef Trond Andersen har nektet å utlevere. FB har også, med utgangspunkt i Offentlighetsloven, krevd innsyn i hvor mye Fredrikstad Energi betaler advokatfirmaet for å stoppe innsyn i hvordan virksomheten drives.  

Neppe noen tilfeldig sak

Det er ikke tilfeldig at saken med aksjonæravtalen kommer opp akkurat nå. Samtidig skal formannskapet ta stilling hvordan kommunen skal spille sine kort i forhold til Hafslund. Hafslund ønsker å snakke med kommunen om «strukturelle alternativer». Få tror noe annet enn at det er et spørsmål om salg av kommunens aksjer i Fredrikstad Energi.

Aksjonæravtalen er et avtaleforhold mellom kommunen og Hafslund. Kommunen har i utgangspunktet overtaket med 51 prosent av aksjene, mens Hafslund har 49 prosent. Ett av mange spørsmål er om det står noe i aksjonæravtalen som gjør at dette overtaket ikke er reelt.

- Dette er ikke sensitivt     

Nå skriver rådmannens saksbehandler at aksjonæravtalen ikke har et innhold som per i dag kan oppfattes som forretningsmessig sensitivt.

Men det kan være at aksjonæravtalen kaster lys over noen av de disposisjoner som er gjort i Fredrikstad Energi: Har alle disposisjoner i selskapet vært i kommunens interesse? 

 I sommer måtte Fredrikstad Energi be om 51 millioner kroner fra Fredrikstad kommune og skattebetalerne. Hafslund la inn et lignende beløp. Det er signalisert at det kan bli behov for mer.   

Nå blir det trolig en politisk avgjørelse som ender med at aksjonæravtalen legges frem. Mange spørsmål melder seg: Står det noe i aksjonæravtalen som gjør at kommunens aksjer må selges billig til Hafslund? Står det noe om førsterett til å kjøpe? Det er ikke uvanlig at det står noe i slike avtaler om hva prisen skal være når den ene aksjonæren skal løses ut.

Er det blitt avtalt lav pris for aksjene ?  

Advokatfirmaet Lynx skriver på nettet at noen ganger er det ønskelig å regulere forholdet mellom aksjonærene mer enn det som er aksjelovens utgangspunkt. Da kan en aksjonæravtale være en god måte å gjøre det på. Hva som reguleres i avtalen, er opp til partene. Det er få begrensninger, men avtalen kan ikke være urimelig.   

–   Blant annet kan en aksjonæravtale ha bestemmelser om forkjøpsrett til aksjer og pris på aksjene, skriver advokatfirmaet Lynx. Også andre advokatfirmaer skriver på sine nettsider at pris ved overdragelse av aksjer og forkjøpsrett er noe som kan styres gjennom en aksjonæravtale.

 Både rådmannen og ordfører Nygård skriver i sine innstillinger til formannskapet at de vil oppheve konfidensialiteten i aksjonæravtalen.

– Jeg oppfatter deres mening til å være at aksjonæravtalen skal bli et vanlig offentlig dokument, som det er mulig å be om innsyn i, sier rådmannens saksbehandler Thomas Jahreie.

Hafslund opphever taushetsplikten

 Etter det FB har grunn til å tro, inneholder avtalen en taushetsklausul. Hafslund er derfor forespurt om samtykke. Juridisk direktør Tore Sande i Hafslund skriver i en e-post til Fredrikstad kommune at selskapet samtykker i offentliggjøring av avtalen.  

– Vi gir med dette en forhåndsgodkjennelse til å oppheve konfidensialiteten for selve avtalen – slik at avtalen i seg selv

og/eller dets innhold kan offentliggjøres, skriver juridisk direktør Sande.

Saken behandles i formannskapet torsdag i neste uke.

Artikkeltags