Flytter hjem: Virksomhetslederen for fritidsklubbene slutter

Jannike Amdam Helland flytter hjem til Sunnmøre etter 23 år i Fredrikstad der hun skal være prosjektleder og ha det overordnede koordinerende ansvaret for byutviklingsprosjekter i nye Ålesund kommune.