Det var 5. oktober i 2014 var 35-åringen tok grep i hodet på hunden og kastet den ned på ryggen. Årsaken var at Berner Sennen-hunden flere ganger hadde angrepet mannens andre hund og at det sistnevnte dyret hadde blitt skadet med flenger og bitt som følge av angrepet.

Tiltalte har avgitt en fullstendig tilståelse om forholdet i siktelsen.

«Mannen satte han seg på hundens bryst og presset hodet mot bakken. Etter at den ble sluppet løs, søkte den inn i et hjørne i hagen og viste tegn på underdanighet. Han presset da hunden på nytt inn i et hjørne ved å presse foten mot hundens hode og hals. Etter det roet den seg», heter det i domspapirene fra Fredrikstad tingrett.

Forklaringen er i samsvar med anmeldelsen og dokumentene i saken, herunder et filmopptak som er tatt avhendelsen. Retten legger til grunn at forklaringen er riktig.

Saken gikk som en tilståelsessak i Fredrikstad tingrett. Påtalemyndighetene ønsket 30 dagers betinget fengsel, men retten mente imidlertid at påtalemyndighetens strafforslag er noe strengt.

«Det er da sett hen til at hundeeieren måtte få roet ned hunden, som ikke ville gi seg, samt at Mattilsynet tidligere har kontrollert hundeholdet hos tiltalte uten å finne noe å bemerke. Retten er kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 18 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år», står det i domspapirene.

I tillegg fikk mannen en bot på 10.000 kroner for voldsepisoden.

Mannen vedtok straffen.