Endringer i bom-eierskapene

Artikkelen er over 4 år gammel

Nedre Glomma bompengeselskap og Østfold Bompengeselskap overtas av det regionale bompengekonsernet på Østlandet, Vegfinans AS.