Gå til sidens hovedinnhold

Fredrikstad vil tjene på klimatilpasning. Det reduserer kostnadene ved ekstremvær

Artikkelen er over 1 år gammel

– Østfold vil oppleve at tilfeller med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette må Fredrikstad ta på alvor, og dette blir en viktig sak for oss i De Grønne i årene som kommer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad kommune vedtok klimaplanen i høst, med mål om 60 prosent klimakutt innen 2030. En ambisiøs plan som vil kreve både samarbeid, kunnskap og ressurser. Vi i De Grønne gleder oss til dette arbeidet.

Samtidig som vi skal jobbe konkret med å redusere klimagassutslipp, med klimaplanen som bakteppe, må vi også tilpasse samfunnet til de endringene i klimaet vi allerede opplever, slik som styrtregn, økt antall jordras og mer vind. Dette arbeidet kalles klimatilpasning og innebærer at det gjennomføres tiltak som reduserer skadene og kostnadene for de ødeleggelsene som er forårsaket av ekstremvær.

Tall fra forsikringsselskapet If viser at kostnadene til skader etter styrtregn har økt med 800 prosent når man sammenligner perioden 1990–2000 med 2010–1018. Og store deler av disse kostnadene må den enkelte kommune dekke inn selv, siden det ikke er mulig å forsikre blant annet det kommunale veinettet. Kostnadene vil øke for hvert år, det vil også kampen om midlene; rydde opp etter ekstremvær eller drift av kommunale tjenester? Her må vi være i forkant og klimatilpasse kommunen vår.

Les også

Her lå mange års Borge-historie i vann etter ekstremværet – berget alt

De Grønne i Fredrikstad vil arbeide for at klimatilpasning settes på dagsorden og prioriteres i kommunens budsjetter og planarbeid. Det ligger blant annet store muligheter i arealplanen som fortsatt er under rullering og som trolig vedtas før sommeren.

Grunnen til at arealplanen nevnes her er at i denne planen kan det innføres juridisk bindende bestemmelser, slik for eksempel Trondheim kommune har gjort, slik at klimatilpasning blir et krav når kommunen og byen skal utvikles. Kommunen må sørge for at det er forutsigbart og gjennomførbart for utbyggere og utviklere som ønsker å satse i byen vår, å velge løsninger som også er tilpasset et klima i endring.

Les også

Ekstremværet vil koste kommunen minst 10 millioner kroner

Samtidig er kommunen selv en stor og viktig aktør som bør gå foran og gjennomføre tiltak i egne prosjekter. Nye byggeprosjekter bør gjennomføres med klimatilpasningstiltak i tillegg til at det selvfølgelig bygges og driftes med lavest mulig klimagassutslipp i bygge- og driftsperioden. Arbeidet som pågår i regi av Teknisk drift, med utskifting, oppgradering og separering av rør må fortsatt ha høy prioritet. I tillegg bør man innføre tilpasningstiltak som å åpne flere bekker, etablere grønne tak som forsinker og fordrøyer vannet og generelt øke andelen grønne permeable flater i takt med at byen fortettes.

De sistnevnte tiltakene vil forsinke hastigheten på vannet før det når avløpet og skadeomfanget av styrtregnet reduseres. Samtidig som dette er tiltak som har en estetisk verdi i byutviklingen.

Det blir mer regn, og det kommer som intense regnskyll med kortere tidsintervaller. Ifølge Norsk Klimaservicesenter vil Østfold oppleve at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. Dette må Fredrikstad ta på alvor, og dette blir en viktig sak for oss i De Grønne i årene som kommer.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.