Kroppene tøyes, beinene bøyes. Jentene spretter rundt på gulvet, og løftes opp i luften. Rette armer, strake bein, hold posisjonen. Det jobbes hardt, strukturen skal sitte, teknikken må være perfekt, rytmen skal være lik.

Turngruppa strammer inn til et av årets store høydepunkt, juleforestillingen «Jul i sirkusmanesjen» på Blå Grotte med premiere tredje desember. Forestillingen vises fem ganger.

En breddeklubb for alle

Det er litt ekstra spenning knyttet til årets julearrangement. Fredrikstad Turnforening fyller i år 135 år. Norges tredje eldste turnforening er en av de virkelige veteranene innen norsk idrett.

Klubben har mange meritter å vise til, men like så stolte er de av deres verdier og holdninger.

- Vi skal være en breddeklubb der alle skal føle seg inkludert, og hvor vi prøver å tilrettelegge for alle våre medlemmer. Vi er en stor familie som verdsetter sosialt felleskap. Og vi har en stor ressursgruppe med mange foreldre som vi er glade for å ha med oss, sier daglig leder Vivi Ann Evensen, og tilføyer:

- Men jeg må også rette litt oppmerksomhet mot de andre turnforeningene i Fredrikstad. Vi er fem store klubber med forskjellige aktiviteter og tilsammen 2.500 medlemmer cirka. Det er mange som driver med turn her og grunnen til det er kanskje at vi har et så godt samarbeid klubbene i mellom, mener hun.

Fredrikstad Turnforening har litt i overkant av 800 medlemmer fordelt på 19 grupper i alderen 2 år til senior. Klubben har et bredt tilbud med blant annet turn til mor og baby, mennesker med nedsatt funksjonsevne, downs syndrom, herregrupper, jente - og kvinnegrupper, og 14 barnehager med cirka 300 5-åringer.

- Barnehageprosjektet har vi jobbet med å få til i 15 år. Målet for prosjektet er å få barn til å være mer fysisk aktive. Det er veldig morsomt, de går her i 20 uker, og foreldre kan komme og se på, sier Evensen.

Ledende innen akrobatikk

Akrobatikk og oppvisningsgymnastikk er spesialiteten til Fredrikstad Turnforening. Med 23 trenere innen gruppeinstruksjon er klubben beryktet for sine turnferdigheter.

- Vi er best i Norge på oppvisningstropp, og vi hevder oss også godt internasjonalt. I 2014 tok vi blant annet gull i stortropp i world gym for life (VM) i Sør-Afrika, skryter trener Carina Mælen fornøyd.

Det rår en viss stolthet i Turngata 4. Ikke bare over at foreningen er en voksen jubilant, har vunnet VM-gull eller er en av de ledende klubbene i Norge innen akrobatikk. Det ligger nok mer i samholdet, som daglig leder Vivi Ann Evensen var inne på tidligere. Klubben er gode til å holde på utøvere, og mye av rekrutteringen kommer naturlig, mener Mælen.

- Turn er jo først og fremst utrolig morsomt og gir en veldig god motorisk trening.  Vi prøver hele tiden som klubb å endre mønsteret i treningen vår for å skape variasjon og utfordringer. Jeg tror barn og unge trives med å ha noe de kan strekke seg etter, og når de overkommer utfordringene får de masse mestringsopplevelse.

Trener-kollega Ann Marthe Storehjelm skyter inn:

- Dessuten så er mye av tradisjonen vår at jentene begynner sammen på turn når de er små, og så går de gradene oppover sammen. Dette blir på en måte som et lite hjem, et fristed, der utøverne etablerer vennskap som varer livet ut. I tillegg så er det jo ser mye sjel i det flotte bygget vårt at det er vanskelig å ikke ha masse kreativitet her, humrer hun.

Vennskap og prestasjoner

Et godt eksempel på vennskap og samhold er venninnene Rikke Nielsen (16) og Rebecca Kjelsen (20). Begge har vært aktive i Fredrikstad Turnforening siden de var små, og nå er de såpass drevne at de kan balansere på hverandres skuldre uten problemer.

- Ja, vi er best på to og to akrobatikk oppe på hverandre, løft og kast, det er god trening. Man blir utrolig sterk av å drive med turn. Men det går også mye på tillit. Trygghet, og å vite at vi alltid er her for hverandre. Jeg føler hele tiden at jeg har stor framgang, og mye av grunnen til det er at jeg får være akkurat her. Har man en ellers dårlig dag, så kommer smilet og motivasjonen så fort man kommer inn døren i Turngata, forteller Rebecca Kjelsen.

- Hva er det mest utfordrende med turn da, for eksempel nå som dere jobber mot en forestilling?

- Det er helt klart presset på at vi alltid skal prestere. Det er så synlig hvis man misser litt, alt må sitte og framføres perfekt. Men det er samtidig det samme presset som er litt gøy også da. Det får oss til å yte litt ekstra. Og det er en prioriteringssak. Veldig mye av fritiden vår skjer i gymsalen her, og det blir ikke tid til så mye annet enn skole og trening. Men samtidig så er det som sagt her vi har alle vennenne våre, sier Rikke Nielsen.

Mye av budsjettet går til vedlikehold

117 år med turn i klubbhuset i Turnagata 4 setter spor etter seg. 21. februar 1981 ble det skrevet i byens aviser at 1980-regnskapet viste et underskudd på litt over 42.000 kroner. Noen av overskriftene var "Må Fredrikstad Turnforening flytte ut av turnhallen?", ”Turnhallen er en belastning”, ”Vil noen overta eller leie?”, ”Vi må ha kommunal støtte”.

Nå viser kalenderen 15. november 2016, og avisoverskriftene fra 1981 er ikke langt fra sannheten i dag heller, sier leder og tidligere instrukstør, Terje Heen.

- Det jeg kan si om budsjett og årsresultat er at vi for 2015 og 2016 har unormalt høy omsetning som en følge av rehabiliteringen av Turnhallen. Regnskapene viser at rehabiliteringen totalt kommer på vel fem millioner kroner, hvilket er to millioner mer enn det forhåndskalkylen viste. Merkostnadene skyldes bygningsskader som først ble avdekket i sin helhet etterhvert som tak og vegger ble åpnet, opplyser han.

Fjorårets regnskap endte med driftsinntekter på kroner 3.244.533 og driftskostnader på kroner 3.742.670. Dette ga et driftsresultat på kroner 498.137 i minus.

For inneværende år har klubben et resultat per oktober, og sammneholdt med budsjettet indikerer det driftsinntekter på 4,2 mill kroner og driftskostnader på 5,3 mill kroner og et driftsresultat på minus 1,1 mill kroner.

- I tillegg til at merkostnadene med rehabiliteringen har blitt 2,0 mill kroner høyere enn kalkulert, så har vi heller ikke fått den støtten som vi hadde håpet på fra kommunen, stiftelser og organisasjoner, og det skuffer oss. Men la meg også legge til at foreningen hadde noe oppsparte midler, og cirka to millioner er tilført rehabiliteringen, altså 40 prosent av byggesummen.

- Så hva betyr dette for Fredrikstad Turnforening? Hvor alvorlig er situasjonen deres økonomisk? Vil dere overleve?

- Vi skal klare oss, men vi må regne med å dra med oss litt gjeld de første årene med mindre vi får den støtten vi har søkt om fra Fredrikstad kommune, og at vi i tillegg klarer å dra inn tilstrekkelig med midler gjennom “skiferaksjonen” vår. Vi har hittil rettet “tiggingen” mot våre medlemmer, foreldre og andre som følger oss, og nå som jubileet er gjennomført, så skal vi henvende oss til næringslivet I Fredrikstad. Jeg håper at mange gir oss en pengegave, betrygger han.

 

Fredrikstad Turnforening

  • Daglig leder: Vivi Ann Evensen
  • Stiftet: 1881. Den første turnforeningen ble stiftet i Fredrikstad i 1858. Øvelsene ble drevet nokså jevnt fram til våren 1867. Foreningen skrumpet inn igjen og det ble gjort flere mislykkede forsøk på å starte opp igjen. Men endelig lyktes ildsjelene for Fredrikstad-turnen. Fredrikstad Turnforening ble stiftet 13. november 1881, med 60 medlemmer. Første formann var Wilhelm Due.
  • Hvor: Turngata 4, Fredrikstad sentrum
  • Medlemmer: Litt i overkant av 800 fordelt på 19 grupper i alderen 2 år til senior. Klubben har 23 trenere.